svatební ohlášky Horní Bojanovice

 V TEXTU JE NĚMECKÁ PŘEHLÁSKA NAHRAZENA ČESKOU ČÁRKOU (NAPŘ. U PŘÍJMENÍ JAEGER) 

3. června 1867 oddáni: Jakob Spanhěl svobodný byvatel Kobylí voják reservní, syn po zemřelém Jakubu  Spaňhěli 1/2láníku tamtéž

Apolonia, vdova po zemřelém Josefu Ocásku podsedníku zde.

25. září 1867 Cyrill Klecandr 1/4 zde a vdovec, 

Maria Sedlácková, vdova po zemřelém Bernardu Sedláckovi 1/2láníku zde.

30. října 1867 Tomáš Kunit svobodný, neplnoletý manželský syn Martina Kunita 1/2láníka zde

Kateřina svobodná, manželská neplnoletá dcera Cyrilla Klecandra /14láníka zde.

11. listopadu 1867 Josef Voska obuvnický tovaryš, svobodný manželský syn po zemřelém Martinu Voskovi kováři v Brumovicích

Maria Kérova, svobodná manželská dcera po zemřelém Vavřinci Keru chalupníku zde.

5. listopadu 1867: Jakob Vojtek reservní vojín, manželský svobodný syn Jána Vojtěka zahradníka v Malých Němčicích

Maria, neplnoletá manželská dcera Karla Tomaščíka podsedníka zde.

25. listopadu 1867: Filip Kučera výměnkář a vdovec zde 60 let starý

Marianna Kopřivová 41 let stará, svobodná nemanželská dcera Barbory Kopřivové, manželské dcery Jána Kopřivy podruha v Bojanovicích.

Martin Šlancar reservní vojí z Malých Němčic, manželský syn po zemřelém Janu Šlancarovi zahradníku tamtéž

Marianna Friedlová, manželská dcera Tomáše Friedla podsedníka zde.

Antonín Prokeš, manželský svobodný syn Jana Prokše podsedníka zde

Antonia Kunitová, manželská svobodná dcera po zemřelém Matěji Kunitovi chalupníku zde.

Karel Brtevník chalupník a vdovec zde

Anna Prokšova 1/4nice a vdova po Janu Prokši 1/4níku zde.

1868

Matěj Stříbruský, svobodný manželský syn Matěje výměnkáře v Hrubých Němčicích

Anna Nerudova, manželská dcera Františka Neruda pohostinského v Žabčicích.

Jakob Hodinář tovaryš kovářský, syn Jana Hodináře chalupníka

Mariana Chrástek, manželská dcera zemřelého Jakuba Chrastka chalupníka v Rakvicích.

Jan Pleskač sprostý voák c.k. pěšího pluku arcivévody Karla a podsedník zde, syn po zemřelém Karlu Pleskači podsedníku zde,

Frantika Skrejvalová, svobodná manželská dcera Tomáše Skrejvala čtvrtníka v Polehradicích.

Václav Pleskač podsedník a vdovec z Horních Bojanovic

Maria Veselý, svobodná plnoletá dcera Jana Veselého chalupníka z Polehradic.

František Holacký, plnoletý manželský syn po zemřelém Viktorínu Holackém podruhu zde,

Christina Moravová, plnoletá svobodná dcera Jakuba Moravy pastýře obecního zde.

Ignác Wondrášek podruh z Kurdiova, nemanželský syn Terezie Vondráškové z Kurdiova

Františka, manželská dcera Vincence Kučery domkaře zde.

Jan Varmuža podruh a vdovec z Bořetic

Mariana vdova po zemřelém Tomáše Přerovským, dcera Augustina Vymazala chalupníka zde.

Matěj Vrbka mistr kovářský z Horních Bojanovic

Karolína Tílešek kuchařka v Horních Bojanovicích

Matěj Bedřich chalupník zde, svobodný syn po zemřelém Bernardu Bedřichu chalupníku zde,

Terezia Kacrová, svobodná dcera Martina Kacra podsedníka zde.

1869

Florián Vymazal podruh zde a vdovec, syn Augustina Vymazala chalupníka zde

Josefa Veingert, vdova po zemřelém Františky Veingertu podruhu zde.

Matěj Straka vojín c.k. pluku, syn Antonína Straky podsedníka zde,

Rozina Kherova, po zemřelém Vavřínu Kheru chalupníku zde.

Matěj Jégr vdovec a podruh zde

Františka Balšínková, vdova po zemřelém Matěji Balšínkovi pololáníku zde.

Josef Prokeš zedník a vysloužilec III. pluku arcovévody Karla, 33 roků starý syn Jana Prokše podruha zde z čísla 150,

Josefa Vyskočilová 32 roků stará domkařka, dcera po zemřelém Jakobu Vyskočilovi domkaři zde.

Josef Prokeš podruh zde, syn manželský Pavla Prokše chalupníka zde

Johanna Stránská, dcera po zemřelém Martinu Stránským pastýři obecním v Malých Němčicích.

1870

Josef Balšínek, svobodný syn po zemřelém Josefovi Balšínku 1/4níku zde,

Marie Robošová, dcera Antonína Roboše 1/4níka zde.

Tomáš Friedl vojín vysloužilec, svobodný syn Josefa Friedla zde, a manželky jeho Barbory rozené Prokšové

Mariana Smetanová, neplnoletá svobodná dcera po zemřelém Rochusu Smetanovi.

František Tihlář vysloužilý vojín c.k. pluku arcivévody Karla podsedník v Polehradicích, syn Františka Tihláře chalupníka tamtéž

Vincencie Jordánková, vdova po zemřelém Tomáši Jordánkovi 1/2láníku zde.

Jan Otýpka vojín c.k. pěšího pluku rcivévody Karla na dovolené tesař v Nosyslavě, svobodný manželský syn Brtoloměje Otýpky 1/2láníka zde

Marie Hanslíková, svobodná dcera Martin Hanslíka domkaře v Nosislavě.

8. února 1870: Jakub Siegl vysloužilec dělostřelectva a domkař ve Velkých Steurovicích, syn po zemřelém Vendelínu Sieglu domkaři tamtéž,

Mariana Homolová, dcera po zemřelém Václavu Homolovi podsedníku zde.

8. února 1870: Václav Friedl podruh zde, syn Josefa Friedla podsedníka zde

Anna Baedřichová, dcera po zemřelém Bernardu Bedřichu domkaři v Újezdě.

8. února 1870: Vrbka František podruh zde, syn Matěje Vrbky mistra kovářského zde,

Mariana Jegrova, dcera Vavřína Jegra 1/4níka zde.

Michael Groch domkař zde a voják c.k. dělostřelectva na dovolené, syn po zemřelém Jakubu Grochu familiantu ve Šternově,

Kateřina Novotný nádenice v Polehradicích, neplnoletá dcera po zemřelém Jakubu Novotným domkaři tamtéž.

Martin Prokeš nádeník, syn po zemřelém Janu Prokši podruhu zde,

Marie Michnerova, dcera Františka Michnera domkaře ve Vrbici.

František Melchert c.k. vojín pluku arcivévody Leopolda na dovolené domkař zde, syn Martina Melcherta domkaře zde,

Kateřina Jegrova, dcera Vavřince Jegra 1/4níka zde.

Tomáš Čech c.k. vojín 12. pluku 1/4ník zde, syn Tomáše Čecha 1/4níka zde,

Marie Krejčiříkova, svobodná neplnoletá dcera Michaela Krejčiříka podsedníka zde.

František Straka 1/4ník zde, svobodný neplnoletý  syn Josefa STraky 1/2láníka zde,

Petronila Satorova, svobodná neplnoletá dcera po zemřelém Antonínu Sátoru podsedníku zde.

Jakub Smetana domkař zde, syn po zemřelém Rochusu Smetanovi podsedníku zde,

Mariana Kherova, nemanželská dcera Barbory Kherové, dcery po zemřelém Leopoldu Keru podsedníku zde.

Karel Prokeš chalupník zde, syn po zemřelém Tomáši Prokši chalupníku zde,

Vincencie Jordánková, dcera po zemřelém Tomáši Jordánkovi 1/2láníku zde.

Tomáš Katzer obyvatel zde, syn po zemřelém Martinu Katzerovi podsedníku zde, a jeho manželky Anny rozené Šimon Machač,

Antonie, dcera Martina Robeše chalupníka zde, a jeho manželky Františky, rozené Filip Šmíkl.

František Jedlička obyvatel zde, syn Václava Jedličky podsedníka zde, a jeho manželky Marianny, rozené Martin Kunit,

Anna, dcera Michaela Weingarta chalupníka zde, a jeho manželky Anny, rozené Martin Lerch.

Matěj Kuba obyvatel zde, syn Martina Kuby chalupníka též zde, a jeho manželky Barbory, rozené Vincenc Machač,

Marianna, dcera Benedikta Stehlíka čtvrtláníka v Polehradicích, a jeho manželky Marianny, rozené Václav Šišurka.

1871

František Čech obyvatel zde, syn po zemřelém Štěpánu Čechu 1/4níku zde, a jeho manželky Marianny, rozené František Sátora,

Petronilla, vlastní dcera Josefa Bakalíka 1/2láníka z Rimnic u Holešova, a jeho manželky Cecilie, rozené Josef Skutka.

Tomáš Hanta obyvatel z Brumovic řádný voják c.k. XII. pluku dragounů na dovolené, syn Baltazara Hanty chalupníka v Brumovicích, a jeho manželky Marie, rozené Pavel Tesařík,

Marie, dcera Antonína Stříže chalupníka zde, a jeho manželky Anny, rozené Mikuláš Cambat.

Cyrill Pleskač obyvatel zde vojín c.k. III. Pluku arcivévody Karla na dovolené, syn po zemřelém Karlu Pleskači podsedníku též zde, a jeho manželky Barbory, rozené Jarolím Járgl,

Klára Lochova služebná děvečka zde, dcera Matěje Locha chalupníka z Kurdijova, a jeho manželky Anny, rozené Jakub Ludvík.

Jakub Prokeš obyvatel zde, vojín c.k. I. pevnostního praporu dělostřelectva na dovolené, syn Martina Prokše podsedníka zde, a jeho manželky Josefy, rozené Josef Sedláček,

Petronilla Hauerová služebná děvečka zde, dcera Anastázie Hauerovy výměnkářky z Uherčic.

Josef Homola obyvatel zde vojín c.k. přípustného sboru na dovolené, syn zemřelého Václava Homoly podsedníka zde, a jeho manželky Jenovéfy, rozené Matouš Straka,

Apolena, dcera Jana Hicla výměnkáře z Velkých Pavlovic, a jeho manželky Marie, rozené František Smiřický.

Matěj Kher obyvatel zde vojín c.k. III. pěšího pluku na dovolené, syn Karla Khera chalupníka též zde, a jeho zemřelé manželky Mariany, rozené Mikuláš Prokeš,

Anna Kopčíkova podsednice zde, dcera po zemřelém Tomáši Kopčíku podsedníku též zde, a jeho manželky Anny, rozené Filip Pátek.

Jan Jáger obyvatel zde vojín c.k. XII pluku dělostřelců na dovolené, syn po zemřelém Františkovi Jágrovi obyvateli zde, a jeho manželky Kateřiny, rozené František Hrnčíř,

Kateřina Vyhňáková služebná děvečka zde a chalupnice z Vrbice, dceru po zemřelém Petru Vyhňáku chalupníku ve Vrbici, a jeho též zemřelé manželky Mariany, rozené Tomáš Holacký.

Jan Roboš chalupník zde vojín c.k III pěšího pluku arcivévody Karla na dovolené, syn Floriana Roboše chalupníka zde, a jeho manželky Barbory, rozené Jakub Kukla,

Františka, dcera Františka Kuchynky chalupníka ve Malých Němčicích, a jeho manželky Terezie, rozené Josef Procházka.

Jan Čech obyvatel 1/4láník zde, syn Tomáše Čecha 1/4láníka též zde, a jeho manželky Marianny, rozené Matěj Ocásek,

Františka, dcera Josefa Machače podsedníka zde, a jeho manželky Magdaleny, rozené František Šťasný.

Václav Balšínek obyvatel zde vojín c.k. III pěšího pluku arcivévody Karla na dovolené, syn po zemřelém Martinu Balšínku podsedníku zde, a jeho manželky Barbory, rozené Vavřín Roboš,

Juliana, dcera po zemřelém Bernardu Bedřichovi 1/2láníku zde, a jeho manželky Mathildy, rozené Filip Haluza.

1872

Jan Prokeš obyvatel zde kovářský tovaryš a vojín c.k. XIV pluku dragounů v záloze, syn po zemřelém Tomáši Prokši chalupníku zde a jeho manželky žijící Anny, rozené Ferdinand Friedl,

Marie Josefa Františka Nevrlých obyvatelku ve Veselí, dcera nemanželská Josefa Nevrlýho naddozorce při ck. Finanční stáži v Kuželově, a její matky Františky, rozené Jakub Prošek.

František Kukla půlláník zde, syn po zemřelém Jakubu Kuklovi 1/2láníku též zde, a jeho manželky Viktorie, rozené Cyrill Kher,

Františka, dcera Matěje Straky čtvrtláníku zde, a jeho manželky Juliany, rozené Hocnig.

Jan Jágr obyvatel Horních Bojanovic u otce, syn Vavřince Jágra 1/4láníka zde, a jeho manželky Roziny, rozené Filip Pátek,

Marianna Balšínkova obyvatelkyně zde, dcera po zemřelém Ignátu Balšínkovi podsedníku zde, a jeho manželky Antonie, rozené Cyrill Kopčík.

Ignát Dočkal chalupník zde vojín c.k. XI pevnostního sboru dělostřelců v záloze, syn Václava Dočkala 1/4láníka v Horních Bojanovicích, a jeho manželky Ludmily, rozené Václav Balšínek,

Františka Prokšova obyvatelka zde, dcera Jakuba Prokše 1/4láníka zde, a jeho manželky Marianny, rozené Cyrill Pleskač.

Ignát Brtevník podsedník zde, syn karla Brtevníka 1/4láníka zde, a jeho manželky Marianny, rozené Martin Kukla,

Mariana Friedlova obyvatelkyně zde, dcera Václava Friedla 1/4láníka zde, a jeho manželky Marianny, rozené Josef Čermák.

Josef Řačák chalupník z Kobylí, syn Františka Račáka chalupníka též z Kobylí, a jeho manželky Terezie, rozené Jakub Brdečko,

Františka, dcera Jana Posoldy čtvrtláníka zde, a jeho manželky Marianny, rozené Vavřinec Roboš, Ženich ovdovělý, nevěsta svobodná.

Josef Mikulič domkař a stolař v Brumovicích, syn zemřelého Cyrilla Mikuliče domkaře v Brumovicích, a jeho též již zemřelé manželky Marianny, rozené Joachim Líznar,

Juliana, dcera Martina Roboše chalupníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Františky, rozené Filip Šmikl. (Svatba kolem 16. května 1872)

Vavřín Liznar chalupník z Brumovic vojín c.k. XIII pluku zemské obrany, syn zemřelého Pavla Liznara podsedníka z Brumovic, a jeho manželky Františky, rozené Martin Štiklýk,

Johanna, dcera Karla Khera chalupníka zde, a jeho manželky Marianny, rozené František Šťastný.

František Jakubec pekařský mistr z Bořetic, syn Martina Jakubce 1/4láníka z Bořetic, a jeho manželky Rosalie, rozené Mikuláš Jakubec,

Johanna Barbora Schúlbachová, vdova po zemřelém Rudolfu Schúlbachu obchodním vedoucím, dceru Františka Lobpreise sukenického mistra z Lipníka, a jeho manželky Mariany, rozené Alexius Valla.

Roboš Augustin obyvatel zde vojín c.k. VIII pěšího pluku v zálozen, syn Martina Roboše chalupníka zde, a jeho manželky Františky, rozené Smihl,

Marianna, dcera po zemřelém Martinu Kherovi chalupníku zde, a jeho manželky Františky, rozené Sedláček.

Václav Prokeš obyvatel zde, syn Martina Prokše podsednického výměnkáře též zde, a jeho manželky Josefy, rozené Jiří Sedláček,

Marianna, dcera Jakuba Lopaty chalupníka zde, a jeho manželky Rosalie, rozené Jakub Láník.

František Peška obyvatel zde vojín c.k. 35 mysliveckého praporu na dovolené, syn Josefa Pešky chalupníka též zde, a jeho manželky Veroniky, rozené František Kohout,

Rozina, dcera zemřelého Karla Pleskače podsedníka zde, a jeho též zemřelé manželky Barbory, rozené Jarolím Járgl.

Josef Řezníček obyvatel zde, syn Matěje Řezníčka chalupníka zde, a jeho manželky Anny, rozené František Růžička,

Kateřina, vdova po zemřelém Josefu Žákovi kovářském mistru zde, dceru Antonína Hanáka domkaře z Brumovic, a jeho manželky Anny, rozené Matouš Novotný.

Jakub Tučka obyvatel v Uherčicích, syn Františka Tučky půlláníka též z Uherčic, a jeho manželky Marie, rozené Antonín Hausner,

Františka, dcera Ignáta Holackýho chalupníka zde, a jeho manželky Marianny, rozené Antonín Hocnig.

Matěj Karel Kher obyvatel v Horních Bojanovicích, syn Františka Khera bývalého podsedníka zde, a jeho manželky Marianny, rozené Matěj Straka,

Monika Petrásková obyvatelka v Malých Němčicích, dceru Apolonie Petráskovy obyvatelky též v Malých Němčicích.

Tomáš Jáger obyvatel zde, syn Martina Jágra obyvatele též zde, a jeho manželky Pauliny, rozené Michael Čech,

Terezie, dcera Josefa Machače podsedníka zde, a jeho manželky Magdaleny, rozené František Šťastný.

1873

Matěj Straka obyvatel u otce zde, syn Matěje Straky 1/4láníka zde, a jeho manželky Juliany, rozené Antonín Hoenig,

Marianna, dcera Františka Straky půlláníka zde, a jeho manželky Marianny, rozené Josef Šeda.

František Straka obyvatel u otce zde, syn Františka Straky půlláníka též zde, a jeho manželky Marianny, rozené Josef Šeda,

Františka, dcera po zemřelém Bernardu Sedláčkovi 1/4láníku zde, a jeho manželky Marianny, rozené Jiří Pátek.

Ondřej Zˇák provaznický pomocník a obyvatel zde, syn Františka Žáka podsedníka též zde, a jeho manželky Terezie, rozené Josef Mikl,

Kateřina, dcera Jana Bělíka obyvatele v Přerově v Čechách, a jeho manželky Magdaleny, rozené Vojtěch Prucha.

Ignát Roboš obyvatel zde vojín c.k. barona Jakobse VIII pěšího pluku v záloze, syn Floriana Roboše chalupníka zde, a jeho manželky Barbory, rozené Matin Kukla,

Barbora, dcera Antonína Kuby chalupníka zde, a jeho manželky Vincencie, rozené Matěj Vaňourek.

Josef Horák obyvatel v Polehradicích vojín c.k. XII pluku dělostřelectva na dovolené, syn Jana Horáka 1/4láníka z Polehradic, a jeho manželky Františky, rozené Petr Halama,

Marie Jurek obyvatelka v Horních Bojanovicích, dcera Matěje Jureka obyvatele z města Žďáře, a jeho manželky Kateřiny, rozené Bartoloměj Wasserbauer.

Vdovec Matěj Bedřich chalupník zde, syn Bernarda Bedřicha chalupníka též zde, a jeho manželky Mathyldy, rozené Filip Haluza,

Barbora, dcera po zemřelém Josefu Ocáskovi podsedníku zde, a jeho manželky Barbory, rozené František Machač.

Vdovec František Jáger 1/4láník zde, syn zemřelého Tomáše Jágra chalupníka též zde, a jeho manželky Anny, rozené Matěj Novák,

Marianna, dcera Jakuba Omasty 1/4láníka z Divák, a jeho manželky Pauliny, rozené Jan Otýpka.

Leopold Konečný čtvrtláník zde, syn po zemřelém Karlu KOnečným čtvrtláníku zde, a jeho zemřelé manželky Františky, rozené Jiří Pátek,

Anna, dcera Karla Čermáka podsedníka zde, a jeho manželky Tekly, rozené Čech.

František Roboš obyvatel zde, syn Antonína Roboše 1/4láníka též zde, a jeho manželky Marianny, rozené František Rozynka,

Cecílie, dcera Michaela Krejčiříka podsedníka zde, a jeho manželky Veroniky, rozené Jan Jaroš.

Jan Roboš obyvatel zde, San Martina Roboše chalupníka též zde, a jeho manželky Františky, rozené Filip Šmihl,

Kateřina Kopřivová chalupnice zde, dcera Vavřince Kopřivy podruha v Malých Němčicích, a jeho manželky Barbory, rozené František Vymazal.

František Matoušek stolařský pomocník v Brně, syn Jana Matouška sloužícího u pana velkostatkáře zde, a jeho manželky Marianny, rozené Martin Papež,

Kateřina Jadrných podsednice zde, dceru po zemřelém Josefu Jadrným podsedníku též zde, a jeho manželky Františky, rozené Václav Svatoň.

1874

Matěj Babyrád obyvatel v Kurdiově, syn Jana Babyráda a patentního invalidy též v Kurdiově, a jeho manželky Terezie, rozené Jakub Vondráček,

Rosalie Prokšová, dcera po zemřelém Pavlu Prokši chalupníku zde, a jeho manželky Terezie, rozené Jakub Šindelka.

Pavel Jáger obyvatel zde, syn Vavřince Jágra 1/4láníka též zde, a jeho manželky Roziny, rozené Filip Pátek,

Mariana Kocmánková, dcera Františka Kocmánka chalupníka zde, a jeho manželky Marie, rozené Augustin Losor.

František Talda chalupník zde, syn po zemřelém Matěji Taldovi chalupníku též zde, a jeho manželky Veroniky, rozené Matěj Ocásek,

Mariana, dcera Cyrilla Klecandra 1/2láníka zde, a jeho zemřelé manželky Veroniky, rozené Václav Roboš.

Tomáš Prokeš obyvatel zde, syn Tomáše Prokše chalupníka též zde, a jeho manželky Anny, rozené Ferdinand Friedl,

Marie, dcera Floriana Fechtra dělníka v Zaječím, a jeho manželky Susanny, rozené František Brablec.

Prokop Nekvapil obyvatel v Borkovanech, syn Josefa Nekvapila domkaře tamtéž, a jeho manželky Marianny, rozené Bohumír Bavlník,

Marianna, dcera po zemřelém Matěji Balšínkovi 1/4láníku v Horních Bojanovicích, a jeho manželky Frantiky, rozené Jiří Kehr.

Vavřinec Čermák obyvatel v Polehradicích, syn po zemřelém Antonínu Čermáku podsedníku v Horních Bojanovicích, a jeho žijící manželky Veroniky, rozené Jan Bernat,

Františka, dcera Vavřince Jágra 1/4láníka zde, a jeho manželky Rozyny, rozené Filip Pátek.

Jan Čech obyvatel v Horních Bojanovicích, syn po zemřelém Tomáši Čechu čtvrtláníku zde, a jeho manželky Marianny, rozené Matěj Ocásek,

Františka, dcera Josefa Machače chalupníka zde, a jeho manželky Magdaleny, rozené František Šťastný.

Vdovec František Prokeš podsedník zde, syn po zemřelém Mikuláši Prokši chalupníku též zde, a jeho zemřelé manželky Anny, rozené Františky Machač,

Kateřina, dcera po zemřelém Bernardu Bedřichu půlláníku zde, a jeho ještě žijící manželky Mechtildy, rozené Filip Haluza.

Jan Prokeš sloužící u zdejšího pana velkostatkáře, syn ještě žijícího Františka Prokše podsedníka též zde, a jeho ještě žijící manželky Kateřiny, rozené Jiří Pátek,

Františka, vdova po zemřelém Františku Machači podsedníku zde, dcera Antonína Roboše 1/4láníka též zde, a jeho manželky Marie, rozené Rozynka.

František Kehr obyvatel v Horních Bojanovicích, syn po zemřelém Leopoldu Kehru podsedníku zde, a jeho zemřelé manželky Johanny, rozené Holacký,

Anna, pozůstalá manželka po zemřelém Martinu Horáku domkaři v Polehradicích, dcera Eliáše Dršky domkaře v Divácích, a jeho zemřelé manželky Vikrotie, rozené Cambal.

Matuš Hrdlička domkař v Divácích, syn po zemřelém Karlu Hrdličkovi domkaři tamtéž, a jeho manželky Evy, rozené Josef Švída,

Barbora, pozůstalá dcera po zemřelém Ignáru Prokši domkaři v Horních Bojanovicích, a jeho manželky Marianny, rozené Josef Damborský.

1875

Florián Balšínek obyvatel zde, syn po zemřelé Martinu Balšínku podsedníku též zde, a jeho manželky Barbory, rozené Vavřín Roboš,

Marianna, dcera Josefa Straky 1/2láníka zde, a jeho manželky Johanny, rozené Josef Šeda.

Josef Morava obyvatel zde, syn žijícího Jakuba Moravy obyvatele též zde (narozený 24. března 1850), a jeho zemřelé manželky Cecílie, rozené Jiří Slatinský z Bosovic,

Marianna, pozůstalá dcera po zemřelém Františku Kučerovi chalupníku zde, a jeho též zemřelé manželky Františky, rozené Martin Punčochář v Újezdě.

Jan Vaňourek obyvatel zde, syn po zemřelém Michalu Vaňourkovi chalupníku též zde, a jeho žijící manželky Anny, rozené Anna Kadrnka,

Anna, vdova po zemřelém Šebestianu Holackým chalupníku zde, dcera po zemřelém Antonínu Žáku 1/4láníku též zde, a jeho též zemřelé manželky Terezie, rozené Augustin Nikl.

Pinkava Bernard podsedník zde, syn Jakuba Pinkavy podsedníka též zde, a jeho manželky Anny, rozené Matouš Pivec,

Marianna, dcera Tomáše Vitečky 1/4láníka v Polehradicích, a jeho manželky Anny, rozené Jarolím Jórgl.

František Brada chalupník ve Velkých Pavlovicích, syn po zemřelém Janu Bradovy chalupníku tamtéž, a jeho manželky Marianny, rozené Johanna Pohánka,

Antonii Poppovu služebnou děvečku zde, dceru Tomáše Poppa krejčího z Dambořic, a jeho manželky Antonie, rozené Šísl.

František Lobpreis 1/4láník v Kloboukách, syn po zemřelém Jakobu Lobpreisu 1/4láníku tamtéž, a jeho ještě žijící manželky Anny, rozené Josef Šebesta,

Rosalie, dcera Bartoloměje Otýpky 1/2láníka z Horních Bojanovic, a jeho ještě žijící manželky Marianny, rozené Ondřej Viteček.

Herman Otýpka obyvatel u otce v Horních Bojanovicích, syn Bartoloměje Otýpky 1/2láníka též zde, a jeho manželky Mariany, rozené Ondřej Viteček,

Kateřina Slančarova 1/2lánici zde, dceru Františka Šlancara 1/2láníka též zde, a jeho manželky Anny, rozené Filip Pátek.

Karel Čermák podsedník v Horních Bojanovicích (narozený 15. února 1853), syn Martina Čermáka 1/4láníka zde, a jeho manželky Juliany, rozené František Čech,

Rosalie (narozená 2. prosince 1852), dcera Bartoloměje Otýpky 1/2láníka zde, a jeho manželky Marianny, rozené Ondřej Viteček.

1876

Jakub Špaňhel obyvatel a vdovec zde, syn po zemřelém Filipu Spanheli chalupníku z Kobylí, a jeho manželky Barbory, rozené Ondřej Posolda

Terezie, vdova po zemřelém Janu Kratochvílovi chhalupníku ve Velkých Pavlovicích, dceru Ondřeje Melichara 1/4láníka tamtéž, a jeho manželky Kateřiny, rozené Martin Horáček.

Tomáš Hopian chalupník zde, syn po zemřelém Jakobu Hopianu chalupníku též zde, a jeho též zemřelé manželky Mariany, rozené Húbner,

Kateřina, dcera Martina Zajíce domkaře v Polehradicích, a jeho manželky Johany, rozené Wólzel.

Pan Valbert Vodička majitel mlýna v Hustopečích, syn Antonína Vodičky majitele mlýna též v Hustopečích, a jeho manželky Emilie, rozené Karel Přilinger,

Slečna Marie Anna, dcera Novotnýho Josefa nyní obyvatelka zde, a jeho manželky Mariany, rozené Simáček.

Vdovec Antonín Fibinger mlynář v takzvaném mlýně Kunštat u Grumviře, syn po zemřelém Josefu Fibingeru mlynáři ve Křtinách, a jeho manželky Mariany, rozené Richter,

Vdova Klára Vozdecká chalupnice zde, dcera po zemřelém Martinu Vozdeckým domkaři též zde, dceru po zemřelém Janu Šefčíku chalupníku z Kobylí, a jeho manželky Rozyny, rozené Fabian Šírek.

Vdovec František Vrbka kovářský mistr ve Velkých Štarovicích, syn Matěje Vrbky kovářského mistra zde, a jeho manželky Kateřiny, rozené Matěj Vaňourek,

Karolína, dcera po zemřelém Františku Lisnanu domkaři v Klobucích, a jeho též zemřelé manželky Terezie, rozené František Svoboda.

Vdovec Jan Šťasný chalupník zde, syn po zemřelém Františku Šťasným 1/4láníku též zde, a jeho též zemřelé manželky Mariany, rozené Prokeš,

Anna, vdova po zemřelém Michaeli Vaňorkovi chalupníku zde, po zemřelé Veronice, rození Václav Kadrnka podsedník zde.

Tomáš Hopjan chalupník zde, syn po zemřelém Jakubu Hopjanu chalupníku též zde, a jeho též zemřelé manželky Marianny, rozené Hubner,

Rosalie Smatanová obyvatelka zde, dcera po zemřelém Rochusu Smetanovi rolníku z Uherčic, a jeho ještě žijící manželky Juliany, rozené Leopold Smetana.

1877

Pan August Múller doktor a mimořádný profesor východních řečí na královské universitě v městě Halle, syn pana Richarda Múllera ředitele továrny ve Štětíně v pruském Slezku, a jeho paní milostivé Rosalie, rozené Helle,

Slečna Anna Marie, dcera pana Juliusa Kiera majitele usedlosti zde, a jeho choti Marie, rozené Bunzman.

Karel Brtevník vdovec a chalupník zde, syn po zemřelém Karlu Brtevníku 1/4láníku též zde, a jeho manželky Marianny, rozené Martin Kukla,

Anna, vdova po zemřelém Janu Prokšovi 1/4láníku zde, dceru Jakuba Minaříka podsedníka též zde, a jeho manželky Kateřiny, rozené Šťasný.

František Urbánek půlláník v Trachtíně, syn Peregrina (Pelhrima) Urbánka půlláníka v Křepicích, a jeho již zemřelé manželky Polexyny, rozené Jan Matějka,

Mariana Schwarzova obyvatelka zde, vdova po zemřelém Františku Schwarzu kovářském mistru v Uherčicích, dceru yemřelého Ferdinanda Friedla půlláníka zde, a jeho zemřelé manželky Veroniky rozené Matěj Jedlička.

František Charvát obyvatel zde, syn po zemřelém Františku Charvátu 1/2láníku zde, a jeho zemřelé manželky Mariany, rozené František Prokeš,

Mariana, dcera po zemřelém Matěji Faldovi podsedníku zde, a jeho ještě žijící manželky Veroniky, rozené Matěj Ocásek.

Antonín Machač obyvatel zde, syn Vincence Machače výměnkáře též zde, a jeho manželky Apoleny, rozené Josef balšínek,

Františka Kubačova služebnice u pana Kiera zde, dcera Benedikta Kubače familianta v Zakřově, a jeho manželky Anny, rozené Jan Horák.

Vincenc Macháč reservník od c.k. 8 pluku v Horních Bojanovicích čísle 90, vlastní syn Vincence Machače výměnkáře z Horních Bojanovic,

Marianna Kehrova, bydlí u své matky v Horních Bojanovicích číslo 146, pozůstalá dcera po zemřelém Františku Kehru chalupníku zde.

Vdovec František Lukeštík služebný v Bojanovicích Horních číslo 91, po zemřelém Františku Lukeštíku 1/4láníku v Nenkovicích, a Magdaleně, rozené Procháskové pozůstalý syn,

Marianna Bernátová obyvatelka 1/4lánu číslo 91 v Horních Bojanovicích, pozůstalou vdovu po zemřelém Františku Bernatu 1/4láníku v Horních Bojanovicích, vlastní dcera Antonína Rozinky výměníka v Horních Bojanovicích, a jeho manželky Marianny, rozené Čech.

1878

Jan Korcian podsedník v Horních Bojanovicích, manželský plnoletý (8. srpna 1853) syn živých a katolických rodičů Jana Korciana podsedníka v Horních Bojanovicích, a jeho manželky Barbory, rozené Vejvančický,

Brigitta, manželská neplnoletá dcera Jana Roboše 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Barbory, rozené Katcrovy.

Josef Roboš 1/4láník z Horních Bojanovic, manželský neplnoletý (15. března 1855) syn Antonína Roboše 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Rozinkovy,

Mariana Jordánková v otcovském domě, manželská neplnoletá (5.prosince 1857) dcera Tomáše Jordánka 1/2láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Vincencie, rozené Vejvančické.

Josef Straka 1/4láník z Horních Bojanovic, manželský neplnoletý (8. října 1852) syn Františky Straky 1/2láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Šeda,

Františka Kunytová v otcovském domě, manželská neplnoletá (31. prosince 1855) dcera Martina Kunyta 1/2láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Rosiny, rozené Prokšovy.

Antonín Prokeš 1/4láník z Horních Bojanovic, legitimovaný neplnoletý (1. února 1855) syn Jan Prokeše 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Anny, rozené Minářík,

Vincencie Kůbova, manželská plnoletá (30. dubna 1853) dcera Antonína Kůby podruha z Horních Bojanovic, a jeho manželky Vincencie, rozené Vaňourek.

Matěj Jáger dělník v Horních Bojanovicích, manželský plnoletý (12. března 1852) syn Františka Jágra podruha z Horních Bojanovic, a jeho manželky Kateřiny, rozené Hručiříkovy,

Františka ľancarová, manželská plnoletá (13. července 1850) dcera Františka Šlancara domkaře a tesaře z Malých Němčic, a jeho manželky Rosalie, rozené Komárkovy.

Josef Kohout podsedník a vdovec z Horních Bojanovic, manželský syn Brunona Kohouta podruha z Horních Bojanovic, a jeho manželky Anny, rozené Kadrnka,

Mariana Neugebauerova, vdova po zemřelém Františku Neugebaueru podsedníku v Horních Bojanovicích, dcera po zemřelém Karlu Pleskáči podsedníku z Horních Bojanovic, a jeho manželky Barbory, rozené Jergel.

Jakob Kehr dělník v Horních Bojanovicích, manželský neplnoletý syn (17. prosince 1855) Františka Kehra podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Strakovy,

Antonie Weingertova, manželská plnoletá (30. října 1853) dcera Františka Weingerta podruha z Horních Bojanovic, a jeho manželky Josefy, rozené Rigmůndovy.

Vdovec Tomáš Hrabec chalupník z Malých Němčic, manželský syn zemřelého Bartoloměje Hrabce familianta z Polehradic, a jeho manželky Mariany, rozené Novotné,

Rosalie Hybnarová, vdova po zemřelém Jakobu Hybnarovi podruhu z Horních Bojanovic, manželskou dceru Antonína Malíka řezníka v Semině, a jeho manželky Alžběty, rození Trdlica.

Tomáš Jáger vdovec a chalupník z Horních Bojanovic, manželský syn Martina Jágra chalupníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Pauliny, rozené Čechovy,

Vdova Františka, legitimovaná dcera Tomáše Hodesa chalupníka v Pavlovicích, a jeho manželky Kateřiny, rozené Novákovy.

František Holacký svobodný obyvatel z Horních Bojanovic, nemanželský syn svobodné Pauliny Holacké, dcery Viktorina Holackýho 1/4láníka z Horních Bojanovic,

Mariana Filek svobodná obyvatelka v Kobylí, nemanželská dcera Teresie Filkové chalupnice v Kobylí, rozené Bernard Filek chalupník v Kobylí.

František Prokeš svobodný obyvatel z Bojanovic, manželský plnoeltý syn (15. listopadu 1847) Jana Prokše 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Kateřiny, rozené Vejvančické,

František vdova po zemřelém Františku Charvátovi, manželská plnoletá (22. února 1848) dcera Tomáše Čecha 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Vocásek.

Jakob Lopata domkař a vdovec z Horních Bojanovic, manželský syn Vavřince Lopaty domkaře ze Šakvic, a jeho manželky Mariany, rozené Křížovy,

Mariana, vdova po zemřelém Josefu Jan Kerlovi domkaře z Malo-Němčic, manželská dcera Ondřeje Hochmanna domkaře z Malo-Němčic, a jeho manželky Anny, rozené Matěj Pechovy.

Martin Prokeš svobodný obyvatel z Horních Bojanovic, manželský plnoletý (29. října 1853) syn Františka Prokše podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Kateřiny, rozené Patek,

Juliana, manželská neplnoletá (13. února 1859) dcera Františka Bedřicha podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Střibrofský.

Josef Prokeš svobodný obyvatel v Horních Bojanovicích, manželský plnoletý (29. března 1854) syn Jakoba Prokše 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Pleskač,

Teresie v otcovském domě, manželská plnoletá (6. října 1854) dcera Ignáta Balšínka podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Antonie, rozené Kopčík.

Jan Schmitzl majitel usedlosti v Polavě, manželský plnoletý (14. října 1853) syn Antonína Schnitzla podruha z Palavy, a jeho manželky Alžběty, rozené Súlz,

Mariana, manželská neplnoletá (3. června 1861) dcera Maxmiliana Pregerta domkaře z Horních Bojanovic, a jeho manželky Antonie, rozené Melchert.

1879

Bernard Pinkava podsedník z Horních Bojanovic vdovec, syn zemřelého Jakoba Pinkavy podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Anny, rozené Pivec,

Františka, dcera Jana Otýpky 1/4láníka z Polehradic.

Václav Šeda v otcovském domě, manželský syn plnoletý (26. září 1854) pana Jakoba Šedy 1/4láníka a přednosty z Horních Bojanovic, a jeho manželky Kateřiny, rozené Kopčíkovy,

Juliana, manželská neplnoletá (25. května 1860) dcera zemřelého Tomáše Jordánka 1/2láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Vincencie, rozené Vejvančický.

Josef Homola podsedník z Horních Bojanovic, manželský plnoletý (9. května 1855) syn Jarolíma Homoly podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Juliany, rozené Klecander,

Rosina v otcovském domě, manželská plnoletá (18. května 1853) dcera Matěje Straky podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Juliany, rozené Hónig.

Josef Prokeš chalupník z Horních Bojanovic, manželský syn Františka Prokše chalupníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany rozené Charvátovy,

Anna v otcovském domě, manželská dcera Martina Khera chalupníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Františky, rozené Sedláčkovy.

Jakob Prokeš 1/4láník z Horních Bojanovic, manželksý syn Jakoba Prokše 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Pleskačovy,

Františka v otcovském domě, manželská neplnoletá dcera Ignáta Balšínka podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Antonie, rozené kopčíkovy.

Adolf Veselý kloboučník ve Vyškově, syn Petronilly Veselé, manželské dcery Josefa veselýho chalupníka v Batelově, a jeho manželky Marie, rozené Haňousek,

Kateřina, manželská dcera Matěje Wrbky kovářského mistra v Guldenfúrtě nyní bydlícího v Horních Bojanovicích, a jeho manželky Kateřiny, rozené Vaňorek.

Martin Kunit 1/4láník a vdovec z Horních Bojanovic, manželský syn Martina Kunita 1/2láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Juliany, rozené krátký,

Klára Fibingerová, vdova po zemřelém Antonínu Fibingerovi mlynáři na Kunštátě, dcerou po zemřelém Janu Šefčíkovi chalupníku z Kobylí, a jeho manželky Rosyny, rozené Širek.

Jan Strýček služebný ve dvoře v Šakvicích, manželský plnoletý (4. července 1853) syn Františka Strýčka chalupníka na Vrbici, a jeho manželky Mariany, rozené Šimeček,

Františka, manželská neplnoletá (26. ledna 1858) dcera Pavla Prokše chalupníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Teresie, rozené Šindelkovy.

Matěj Kehr vdovec a podsedník z Horních Bojanovic, manželský syn Karla Krhra 1/2láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Prokešovy,

Anna, manželská dcera po zemřelém Františku Petráskovi chalupníku z Malo-Němčic, a jeho manželky Mariany, rozené Ondríšek.

Václav Friedl kolář z Horních Bojanovic, manželský syn Václava Friedla domkaře z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Čermákovy,

Františka, manželská neplnoletá dcera Františka Hanáka kožešníka v Ivanovicích, a jeho manželky Marie, rozené Němčíkovy z Ivanovic.

Tomáš Prokeš chalupník z Horních Bojanovic, manželský syn Jana Prokše 1/4láník z Horních Bojanovic, a jeho manželky Kateřiny, rozené Vejvančické,

Mariana, manželská neplnoletá dcera Jana Bartha podruha v Uherčicích, a jeho manželky Kateřiny, rozené Průška.

1880

Vincenc Charvát nádeník z Horních Bojanovic, manželský syn (18. ledna 1853) plnoletý syn Jana Charváta 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Kateřiny, rozené Dočkalovy,

Mariana, manželská (14. března 1853) plnoletá dcera Pavla Prokše chalupníka z Horních Bojanovic, a jeho matky Teresie, rozené Šindelkovy.

Josef Klimeš chalupník v Polehradicích, manželský plnoletý (14. března 1854) syn Františka Klimeše domkaře z Polehradic, a jeho manželky Rosalie, rozené Stehlík,

Antonie v otcovském domě, manželská neplnoletá (14. července 1860) dcera Ignáta Balšínka podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Antonie, rozené Kopčík.

Emanuel Josef Wallnófer c.k. nadlesník v Predazzo v jižním Tyrolsku, manželský syn c.k. učitele na hlavní škole v Imstn v Tyrolsku, a jeho manželky Kunigundy, rozené Grifser,

slečna Emanuela Anna Aloisie Kierova, manželská neplnoletá dcera pana Julia Kiera majitele usedlosti v Horno-Bojanovicích, a jeho manželky Marie, rozené Búnzmann.

Jan Fanc řezbář a obyvatel v Horno-Bojanovicích, manželský plnoletý (10. května 1839) syn Jana Fance podruha z Karolínova, jeho manželky Anny, rozené Veselé,

Františka, vdova po zemřelém Antonínu machačovi, dcera Benedikta Kůháče familianta v Zákřově, a jeho manželky Anny, rozené Horákovy.

Antonín Prokeš vdovec a podsedník z Horních Bojanovic, manželský syn zemřelého Jana Prokše 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Kateřiny, rozené Vejvančické,

Veronika služebná z Horních Bojanovic, manželská dcera Matěje Svobody domkaře z Nikolčic, a jeho manželky Mariany, rozené Strouhal.

Josef Hrabec chalupník z Horních Bojanovic, manželský syn (28. ledna 1853) Bartoloměje Hrabce chalupníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Barbory, rozené Čermákovy,

Marie Sojkova bydlící v Horních Bojanovicích, manželská neplnoletá dcera Josefa Sojky chalupníka v Rudě u Velkého Mezeříče, a jeho manželky Marie, rozené Žákovy.

Pan Felix Ehrlich doktor mediciny a majitel domu v Břeclavě, manželský plnoletý (30. května 1844) syn pana Jana Bohdana Ehrlicha doktora lékařství v Opavě, a jeho manželky paní Josefy, rozené Langerové,

Slečna Růžena Irena z Fodor svobodnou obyvatelku z Horních Bojanovic, manželskou neplnoletou dceru (26. února 1860) dceru pana Antonína z Fodorů c.k. účetního revidenta z Lůgoše v Uhrách, a jeho manželky Alžběty, rozené Maršovský.

Jan Šťastný nádeník z Horních Bojanovic, manželský plnoletý (12. února 1854) syn Jana Šťastnýho podruha z Horních Bojanovic, a jeho manželky Roziny, rozené Kehr,

Mariana Špaňhelova nádenice z Polehradic, nemanželská plnoletá (14. dubna 1844) dcera Anny Španhelové nádenice z Polehradic.

Bernard Balšínek chalupník z Horních Bojanovic, manželský plnoletý (20. září 1856) syn Matěje Balšínka 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Františky, rozené Kehrovy,

Antonie v otcovském domě, manželská neplnoletá (5. března 1863) dcera Ignáta Hoštickýho podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Barbory, rozené Čechovy.

Vincenc Kukla v otcovském domě v Horních Bojanovicích, manželský neplnolettý (30. března 1857) syn Jakoba Kukle 1/2láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Viktorie, rozené Kehrovy

Mariana v otcovském domě, manželská neplnoletá (3. února 1860) dcera Františka Šlancara 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Anny, rozené Pátkovy.

1881

Leopold Kostron obuvník v Horních Bojanovicích, manželský plnoletý (19. června 1850) syn Michala Kostrona podruha v Šimperku, a jeho manželky Amálie, rozené Kos,

Marie Vaisová, manželská plnoletá (30. března 1849) dcera Josefa Vaisa truhláře v Přelouči, a jeho manželky Anny, rozené Horinové.

Jan Hrabec v otcovském domě, manželský plnoletý (18. června 1855) syn Bartoloměje Hrabce chalupníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Barbory, rozené Čermákovy,

Anna Kehrova (narozená 26. října 1851) chalupnice z Polehradic, vdova po zemřelém Františku Kehru chalupníku z Poleradic, vlastní dcerou Eliáše Došky podsedníka z Horních Bojanovic.

František Veselý kovářský mistr a vdovec z Malo-Němčic, manželský syn Františka Veselýho kovářskýho mistra z Polehradic, a jeho manželky Alžběty, rozené Tihlář,

Juliána Čermákova, vdova z Horních Bojanovic, manželská dcera Františka Čecha podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Veroniky, rozené Rozinkovy.

Cyril Novotný chalupník z Polehradic bytem v Horních Bojanovicích, manželský plnoletý syn Jakoba Novotnýho domkaře z Polehradic, a jeho manželky Mariany, rozené Stehlíkovy,

Mariana Kunyt, dcera po zemřelém Martinu Kunytovi 1/2láníku z Horních Bojanovic, a jeho manželky Roziny, rozené Prokeš.

Tomáš Čech chalupník z Horních Bojanovic, manželský syn Tomáše Čecha 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Ocásek,

Veronika, dcera Jana Vejvančickýho 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Veroniky, rozené Viteček.

Vojtěch Prokeš stolař v Horních Bojanovicích, manželský plnoletý (22. září 1855) syn Tomáše Prokše domkaře z Horních Bojanovic, a jeho manželky Anny, rozené Friedl,

Josefa Sýkorova bytem u své matky v Nikolčicích, dcera Tomáše Sýkory nájemníka obecního hostince v Nikolčicích, a jeho manželky marie, rozené Čermák.

Ignát Prokeš chalupník z Horních Bojanovic, manželský plnoletý syn (30. července 1857) Ignáta Prokše domkaře z Horních Bojanovic, a  jeho manželky Mariany, rozené Tamborský,

Eva Rosochatská, manželká neplnoletá dcera zemřelého Františka Rosochatskýho domkaře v Divácích, a jeho manželky Anny, rozené Klobása.

Václav Jáger v otcovském domě v Horních Bojanovicích, syn Václava Jágra chalupníka a c.k. trafikanta v Horních Bojanovicích,

Mariana Prokeš v otcovském domě, manželská dcera Antonína Prokše domkaře z Horních Bojanovic.

Josef Jordánek 1/2láník z Horních Bojanovic, manželský syn zemřelého Tomáše Jordánka 1/2láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Vincencie, rozené Vejvančický,

Kateřina, vlastní neplnoletá dcera Vincence Pátka 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Jergl.

1882

Antonín Jergl podsedník z Horních Bojanovic, manželksý plnoletý (21. srpna 1850) syn Josefa Jergla podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Petroliny, rozené Roboš,

Kateřina, vlastní neplnoletá (6. listopadu 1859) dcera Františka Hádlíka zahradníka z Malo-Němčic, a jeho manželky Anny, rozené Fiala.

František Rozinka v otcovském domě v Horních Bojanovicích, manželský syn Františka Rozinky chalupníka z Horních Bojanovic,

Marie Klaibova sloužící v Horních Bojanovicích, manželská dcera Jana Klaiby domkaře v Divácích.

Florian Vrbka v otcovském domě kovář v Horních Bojanovicích, manželský neplnoletý syn Matěje Vrbky kováře v Horních Bojanovicích,

Kateřina, vlastní manželská neplnoletá dcera Jana Posoldy 1/4láníka z Horních Bojanovic.

Václav Vymazal podruh z Horních Bojanovic, manželský syn Augustina Vymazala chalupníka z Horních Bojanovic,

Mariana Kůčerová, vdova po zemřelém Filipu Kůčeru almužníku z Horních Bojanovic, nemanželská dcera Barbory Kopřivové z Branovic.

1883

František Šibiček podsedník z Horních Bojanovic, manželský plnoletý syn Františka Šibička 1/2láníka z Horních Bojanovic,

Vincencie, legitimovaná dcera Václava Kuby podsedníka z Horních Bojanovic.

František Prokeš 1/4láník z Polehradic, manželský neplnoletý syn Martina Prokše domkaře z Polehradic,

Kateřina, manželská neplnoletá dcera po zemřelém Martinu Holackým podsedníku z Horních Bojanovic.

František Jergl podsedník z Horních Bojanovic, manželský syn Vavřince Jergla podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Vejvančický,

Terezie Melicharová bytem ve Velkých Pavlovicích, dcera Václava Melichara chalupníka z Velko-Pavlovic, a jeho manželky Mrie, rozené Černý.

Jan Prokeš chalupník z Polehradic, manželský syn Bernarda Prokše domkaře z Polehradic,

Mariana Bernát v otcovském domě, legitimovaná dcera zemřelého Matěje Bernata 1/4láníka z Horních Bojanovic.

Martin Melchert vdovec a chalupník z Horních Bojanovic, syn Jakoba Mecherta občana z Hůstopeče,

Johana, vdova po zemřelém Josefu Prokši domkaři z Horních Bojanovic, dcera Martina Stránskýho obecního pastýře z Malo-Němčic.

Jiří Maršalek chalupník a vdovec z Velko_pavlovic, manželský syn Josefa Maršalka chalupníka z Velko-Pavlovic,

Mariana Kůborá v otcovském domě v Horních Bojanovicích, manželská dcera Antonína Kůby domkaře z Horních Bojanovic.

Antonín Charvát chalupník z Horních Bojanovic, manželský plnoletý syn Františka Charváta 1/2láníka z Horních Bojanovic,

Mariana Čermák v otcovském domě v Horních Bojanovicích, manželská dcera Karla Čermáka podsedníka z Horních Bojanovic.

Matěj Kehr podsedník a vdovec z Horních Bojanovic, manželský syn Karla Kehra 1/2láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Prokeš,

Mariana Krmíčková v otcovském domě v Polehradicích, manželská dcera zemřelého Martina Krmíčka domkaře z Polehradic, a jeho manželky Pavliny, rozené Novotný.

Florian Roboš chalupník z Horních Bojanovic, manželský syn Martina Roboše chalupníka z Horních Bojanovic, 

Kateřina Kacrova služebná z Horních Bojanovic, manželská dcera zemřelého Martina Kacra chalupníka z Horních Bojanovic.

Vavřinec Bůkovský chalupník a vdovec z Velko-Pavlovic, manželský syn Martina Bůkovskýho podruha na Vrbici, a jeho manželky Mariany, rozené Blanař,

Paulina Vejvančická v otcovském domě, manželská dcera Jana Vejvančickýho 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Veroniky, rozené Víteček.

František Roboš podsedník a vdovec z Horních Bojanovic, manželský syn Antonína Roboše 1/4láníka z Horních Bojanovic, 

Františka Straková v otcovském domě, manželská neplnoletá dcera Jakuba Straky podsedníka z Horních Bojanovic.

Josef Jáger v otcovském domě v Horních Bojanovicích, legitimovaný syn Matěje Jágra chalupníka z Horních Bojanovic,

Terezie Bedřich, manželská dcera Františka Bedřicha podsedníka z Horních Bojanovic.

Vincenc Posolda 1/4lání z Horních Bojanovic, manželský syn Jana Posoldy podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Roboš,

Kateřina, vdova po zemřelém Hermanu Otýpkovi 1/2láníku z Horních Bojanovic, manželská dcera Františka Šlancara 1/4láníka z Horních Bojanovic.

Jan Vejvančický chalupník z Horních Bojanovic, manželský syn Jana Vejvančickýho 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Veroniky, rozené Viteček,

Barbora Rathúská v otcovském domě v Malo-Němčicích, manželská dcera Jakoba Rathuskýho chalupníka z Malo-Němčic, a jeho manželky Veroniky, rozené Hlavnouský.

Eduard Křídel obuvník z Horních Bojanovic, manželský syn Matěje Křídela stolaře z Horních Bojanovic, a jeho manželky Josefy, rozené Kreisinger,

Teresie Vybíral služebná v Horních Bojanovicích, manželská dcera Tomáše Vybírala domkaře z Nových-Mlýnů, a jeho manželky Teresie, rozené Šneider.

1884

Jan Vejvančický 1/4láník z Horních Bojanovic, manželský syn Vendelína Vejvančickýho podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Thekly, rozené Roboš,

Veronika, vdova po zemřelém Michalu Krejčiříkovi, manželská dcera Jana Jaroše 1/4láníka z Bořetic, a jeho manželky Kateřiny, rozené Valík.

Matěj Sedláček 1/4láník z Horních Bojanovic, manželský syn Bernata Sedláčka 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Pátek,

Mariana Bernátova v otcovském domě v Horních Bojanovicích, manželská neplnoletá dcera po zemřelém Františku Bernatovi 1/4láníku z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Rozinkové.

František Axman u své matky v Hůstopeči, manželský neplnoletý syn zemřelého Jana Axmana, a jeho manželky Antonie, rozené Vidák,

Terezie Kramářova služebná v Horních Bojanovicích, plnoletá dcera Josefa Kramáře domkaře v Kloboukách, a jeho manželky Kateřiny, rozené Hanák.

Jiří Hrabal podsedník v Horních Bojanovicích, manželský syn Jiřího Hrabala 1/4láníka ve Velko-Pavlovicích, a jeho manželky Cecílie, rozené Pláteník,

Františka, vdova po zemřelém Tomáši Halmovi domkaři v Polehradicích, manželskou dceru Jana Tihláře domkaře v Polehradicích, a jeho manželky Marie, rozené Stehlík.

Josef Sedláček 1/4láník z Horních Bojanovic, manželský plnoletý syn Bernarda Sedláčka 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Pátek,

Marie v otcovském domě, neplnoletá dcera po zemřelém Františku Macháčovi podsedníku z Horních Bojanovic, a jeho manželky Františky, rozené Roboš.

Cyril Klecander vdovec a podruh z Horních Bojanovic, manželský syn Jana Klecandra 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Rosiny, rozené Rozinka,

Antonie, vdova po zemřelém Tomáši Kacru chalupníku z Horních Bojanovic, manželskou dceru Martina Roboše domkaře z Horních Bojanovic, a jeho manželky Františky, rozené Šmihl.

František Kunc chalupník z Horních Bojanovic, nemanželský plnoletý (3. října 1857) syn Mariany Kuncové, dcery Petra Kunce domkaře z Hustopeče, a jeho manželky Posálie, rozené Staňa,

Františka Lindárková v otcovském domě v Horních Bojanovicích, manželská neplnoletá (11. listopadu 1861) dcera Vavřince Linhárka chalupníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Ohlídal.

Jakob Pláteník výměnkář a vdovec z Velko-Pavlovic, manželský syn Fabiana Pláteníka 1/4láníka z Vranovic, a jeho manželky Alžběty, rozené Supová,

Magdalena, vdova po zemřelém Matěji Robošovi podsedníku z Horních Bojanovic, nemanželská dcera Josefy, rozené Macháč.

František Kůba chalupník z Horních Bojanovic, nemanželský plnoletý (28. ledna 1857) syn Františky Kůbové, dcery Tobiáše Kůby domkaře z Horních Bojanovic, a jeho manželky Antonie, rozené Koudelka,

Juliana Hrabcova v otcovském domě, manželská neplnoletá dcera Bartoloměje Hrabce domkaře z Horních Bojanovic, a jeho manželky Barbory, rozené čermákovy.

František Bernat podsedník z Horních Bojanovic, legitimovaný plnoletý (3. listopadu 1856) syn Matěje Bernata podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Anny, rozené Konečný,

Františka Jágrova, manželská neplnoletá (16. června 1863) dcera Václava Jágra c.k. trafikanta z Horních Bojanovic, a jeho manželky Barbory, rozené Rifsové.

František Hodes obyvatel v Pavlovicích, syn zemřelého Josefa Hodesa chalupníka z Pavlovic, a jeho manželky Františky, rozené jankovič,

Cecílie Kacrová obyvatelka v Pavlovicích, rodem Horní Bojanovice, dcera Filipa Kacra podruha z Horních Bojanovic, a jeho manželky Cecílie, rozené Morava.

1885

Josef Sedláček krejčí z Horních Bojanovic, nemanželský neplnoletý (7. listopadu 1862) syn Mariany svobodné dcery Františka Sedláčka podsedníka z Horních Bojanovic,

Anna Starková služebnice v Horních Bojanovicích, manželská dcera Floriana Straky chalupníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Anny, rozené Macháč.

Antonín Charvát chalupník z Horních Bojanovic, manželský plnoletý syn Františka Charváta 1/2láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Marie, rozené Prokeš,

Františka Chalůpová v otcovském domě v Polehradicích, manželskou dceru Františka Chalůpy domkaře z Polehradic, a jeho manželky Marie, rozené Pohlovy.

Josef Šeda v otcovském domě v Horních Bojanovicích, manželský plnoletý (25. března 1860) syn Jakoba Šedy 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Kateřiny, rozené Kopčík,

Teresia Jordánková v otcovském domě v Horních Bojanovicích, manželská neplnoletá dcera Tomáše Jordánka 1/2láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Vincencie, rozené Vejvančické.

Karel čermák podsedník a vdovec z Horních Bojanovic, manželský syn po zemřelém Isidoru Čermákovi podsedníku z Horních Bojanovic, a jeho manželky Fratišky rozené Kehrovy,

Petrolina Jerglová, vdova po zemřelém Josefu Jerglovi podsedníku z Horních Bojanovic, manželskou dceru po zemřelém Vavřinci Robošovi podsedníku z Horních Bojanovic, a jeho manželky Anny, rozené Jeger.

František Tvrdoch domkař a vdovec z Malo-Němčič, manželský syn Jiřího Tvrdocha domkaře v Bořeticích, a jeho manželky Teresie, rozené Vala,

Kateřina Prokšová, manželská dcera po zemřelém Tomáši Prokši domkaři v Horních Bojanovicích, a jeho manželky Anny, rozené Friedl.

František Otýpka nádeník z Polehradic, manželský neplnoletý syn Františka Otýpky dokaře z Polehradic, a jeho manželky Anny, rozené Tihlář,

Viktoria manželská neplnoletá dcera Martina Jágra chalupníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Paulíny, rozené Čech.

Josef Kutálek vdovec a hostinský z Horních Bojanovic, manželský syn zemřelého Martina Kutálka hostinského z Horních Bojanovic, a jeho manželky Františky, rozené Štefan,

Anděla Maryškova, svobodná nezletilá dcera Václava Maryšky revírníka z Jaloviska u Moutnic (s dispensem).

1886

Jan Kuba pomocník v otcovském domě v Horních Bojanovicích, manželský neplnoletý syn Josefa Kuby podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželka Barbory, rozené Klecander,

Františka Pátkova v otcovském domě, manželská neplnoletá dcera Vincence Pátka 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Jergl.

Jan Balšínek podsedník z Horních Bojanovic, manželský plnoletý syn Michala Balšínka chalupníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Františky, rozené Štastné,

Julie Neugebauerová v otcovském domě v Horních Bojanovicích, manželská neplnoletá dcera Františka Neugebauera podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Pleskač.

Bernard Pinkava podsedník a vdovec z Horních Bojanovic, manželský syn Jakoba Pinkavy podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Anny, rozené Pivec,

Marie Holacká v otcovském domě v Horních Bojanovicích, manželskou neplnoletou dceru Jana Holackýho chalupníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Anny, rozené Klecander.

Tomáš Lůdín chalupník v Divácích, manželský plnoletý syn Jakoba Lůdina chalupníka v Divácích, a jeho manželky Kateřiny, rozené Pečený,

Mariana Brtevník v otcovském domě v Horních Bojanovicích, manželská neplnoletá dcera Karla Brtevníka chalupníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Anny, rozené Kocmánek.

Jakob Libíček v otcovském domě v Horních Bojanovicích, manželský neplnoletý syn Františka Šibíčka 1/2láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Rozinka,

Mariana Vejvančický v otcovském domě v Horních Bojanovicích, manželskou neplnoletou dceru Josefa Vejvančickýho 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Otýpka.

František Koukal kolař v Bohuslavicích, manželský plnoletý syn Josefa Koukala chalupníka v Bohuslavicích, a jeho manželky Josefy, rozené Hnátek,

Apolonie Kadlecová v otcovském domě v Horních Bojanovicích, manželský neplnoletá dcera Václava Kadlece podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Apolonie, rozené Sedláček.

Jan Vojtěch c.k. okresní slůha v vdovec v Židlochovicích, manželský plnoletý syn Antonína Vojtěcha obůvníka v Novém Rousínově, a jeho manželky Johanny, rozené Helm,

Slečna Amálie Kopřivová svobodná obyvatelka v Horních Bojanovicích, manželská plnoletá dcera Josefa Kopřivy kovářského mistra v Pavlovicích, a jeho manželky Amálie, rozené Potůček.

Karel Friedl pomocník v otcovském domě v Horních Bojanovicích, manželský plnoletý syn Václava Friedla podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Čermák,

Marie Jágrová, vdova po zemřelém Pavlu Jágru chalupníku z Horních Bojanovic, manželská plnoletá dcera Františka Kocmánka domkaře v Nikolčicích, a jeho manželky Marie, rozené Losa.

Antonín Vejvančický nádeník z Horních Bojanovic, manželský plnoletý syn Vincence Vejvančickýho podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Žofie, rozené Beneš,

Teresie Komárková služebná v Horních Bojanovicích, manželská plnoletá dcera Antonína Komárka chalupníka z Divák, a jeho manželky Antonie, rozené Suchánek.

Jan Pátek spolupracovník v otcovském domě z Horních Bojanovic, manželský syn Jana Pátka 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Kateřiny, rozené Kroůpa,

Juliana v otcovském domě, manželská dcera Matěje Macháče 1/4láníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Mariany, rozené Čermák.

František Prokeš podsedník a vdovec z Horních Bojanovic, manželský plnoletý syn Martina Prokše podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Kuliany, rozené Vejvančický,

Františka Jágrová, vdova po zemřelém Františku Jágru chalupníku z Horních Bojanovic, legitimovanou plnoletou dceru Tomáše Hodesa chalupníka v Pavlovicích, a jeho manželky Kateřiny, rozené Novák.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Method Vašíček kolář v Polehradicích svobodný zletilý (narozený 8. července 1870), manželský syn katolických a zemřelých rodičů Františka Vašíčka domkaře z Polehradic, a Marie rozené Skrejval,

Klára Šedová u své matky v Horních Bojanovicích bydlící svobodná nezletilá (narozená 9. srpna 1875), manželská dcera katolických rodičů zemřelého Jana Šedy čtvrtláníka z Horních Bojanovic, a jeho žijící manželky Kateřiny rozené Machač. Oddáni zde v úterý dne 11. února 1896.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Jan Kacr pomocník při hospodářství t.č. v Šakvicích svobodný zletilý (narozený 27xx), manželský syn katolických a žijících rodičů Filipa Kacra domkaře z Horních Bojanovic, a Cecilie rozené Morava,

Josefa svobodná nezletilá (narozená 19xx), manželská dcera katolických a žijících rodičů Martina Jaroše domkaře v Šakvicích, a Josefy rozené Lopata. Sezdáni v Šakvicích 28. července 1896.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Bernard Prokeš podsedník v Horních Bojanovicích vdovec (narozený 21. května 1859), manželský syn katolických a zemřelých rodičů Františka Prokše podsedníka z Horních Bojanovic, a Brigity rozené Prokeš,

Veronika Klecandrová obyvatelka v Horních Bojanovicích bydlící svobodná nezletilá (narozená 19. května 1869), manželská dcera katolických a zemřelých rodičů Cyrila Klecandra půlláníka z Horních Bojanovic, a Marianny rozené Pátek. Oddáni zde v úterý dne 18. srpna 1896.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: František Tvrďoch záložník 99 pěšího pluku na trvalé dovolené v Němčičkách svobodný nezletilý (narozený 4. prosince 1872), manželský syn katolických rodičů Františka Tvrďocha chalupníka z Němčiček, a jeho zemřelé manželky Marianny rozené Sladký,

Helena svobodná zletilá (narozená 17. srpna 1870), manželská dcera katolických rodičů Vincence Kacra podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho zemřelé manželky Marianny rozené Rindr. Oddáni zde v úterý dne 10. listopadu 1896.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Leopold Weingert obuvník v Horních Bojanovicích (43 roků stár), manželský syn katolických a zemřelých rodičů Michala Weingerta chalupníka z Polehradic, a Anny rozené Lerch z Dolních Výstonic,

Johanna Melchrt, vdova po zemřelém 21. února 1896 Martinu Melchrtovi chalupníku zde, manželská dcera (46 roků stára) katolických a zemřelých rodičů Martina Stránskýho obyvatele z Němčiček, a Karolíny rozené Sadílek z Němčiček. Oddáni zde ve středu dne 17. února 1897.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Jan Ondřejčík obuvník t.č. v Horních Bojanovicích svobodný zletilý (narozený 16. května 1872), nemanželský syn Christiny Ondřejčík obyvatelky ze Staré Tury u Nitry v Uhrách,

Filomena Pinkavová u svých rodičů v Horních Bojanovicích svobodná nezletilá (narozená 30. dubna 1874), manželská dcera katolických a žijících rodičů Josefa Pinkavy chalupníka z Horních Bojanovic, a Františky rozené Šíbl z Proseče. Oddáni zde v úterý dne 2. března 1897.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Matěj Krejčiřík při domácím hospodářství záložník 99 pěšího pluku na trvalé dovolené v Horních Bojanovicích svobodný zletilý (narozený 25. února 1872), manželský syn katolických a žijících rodičů Josefa Krejčiříka půlláníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Terezie rozené Salášek z Němčiček,

Marie Tesárková v domě svých rodičů v Horních Bojanovicích č.127 svobodná zletilá (narozená 27. prosince 1872), manželská dcera katolických a žijících rodičů Josefa Tesárka hostinského z Horních Bojanovic, a Františky rozené Oškvarek z Ivanovic. Oddáni zde v pondělí dne 1. března 1897.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Vincenc Pátek záložník 99 pěšího pluku na trvalé dovolené při domácím hospodářství v Horních Bojanovicích svobodný zletilý (narozený 20. ledna 1872), manželský syn katolických a žijících rodičů Jana Pátka čtvrtláníka z Horních Bojanovic, a Kateřiny rozené Kroupa,

Johanna Hoštická při domácím hospodářství svobodná zletilá (narozená 21. října 1871), manželská dcera katolických a žijících rodičů Josefa Hoštického podsedníka z Horních Bojanovic, a Vincencie rozené Machač. Oddáni zde v úterý dne 8. června 1897.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: pan Jan Jeřábek učitel v Horních Bojanovicích svobodný zletilý (narozený 2. června 1873), manželský syn katolických rodičů pana Jana Jeřábka učitele na odpočinku v Němčičkách, a jeho zemřelé manželky Marie,

Slečna Božena Hurychová bytem v Němčičkách svobodná nezletilá (narozená 31. října 1875), manželská dcera katolických rodičů zemřelého Viléma Hurycha dozorce na dráze transversální z Horní Cerekve, a jeho žijící manželky Johanny rozené Hagen. Oddáni v Němčičkách ve středu dne 21. července 1897.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Vendelín Vejvančický dělník v Horních Bojanovicích svobodný zletilý (narozený 10. prosince 1871), manželský syn katolických rodičů Jana Vejvančickýho podruha z Horních Bojanovic, a jeho zemřelé manželky Ludmily rozené Balšínek,

Marie Kouřilová u své matky v Krumvíři přebývající svobodná nezletilá (narozená 4. srpna 1875), manželská dcera katolických rodičů zemřelého Františka Kouřila domkaře z Krumvíře, a jeho žijící manželky Josefy rozené Karvas. Oddáni v Krumvíři v úterý dne 3. srpna 1897.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Karel Neugebauer záložník 15 dragounského pluku na trvalé dovolené v Horních Bojanovicích svobodný zletilý (narozený 13. září 1872), manželský syn katolických rodičů zemřelého Františka Najgebaura podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho žijící manželky Marianny rozené Pleskáč,

Marie Stoklasová u svých svých rodičů v Horních Bojanovicích bydlící svobodná zletilá (narozená 24. února 1873), manželská dcera katolických a žijících rodičů Jana Stoklasa chalupníka z Horních Bojanovic, a Marianny rozené Luža. Oddáni zde v pondělí dne 25. října 1897.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Josef Rous rolník bytem v Horních Bojanovicích a vojenský záložník pěšího pluku na trvalé dovolené svobodný zletilý (narozený 17. února 1869), manželský syn katolických rodičů Jana Rousa rolníka z DOlní Bobrové, a jeho Františky rozené Holánek,

Kateřina Kadlecová pomocnice při domácím hospodářství v Horních Bojanovicích svobodná nezletilá (narozená 29. dubna 1876), manželská dcera katolických a žijících rodičů Václava Kadlece podsedníka z Horních Bojanovic, a zemřelé Apolonie rozené Sedláček. Oddáni zde ve středu dne 17. listopadu 1897.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Petr Kacr náhradní záložník 99 pěšího pluku na trvalé dovolené v Horních Bojanovicích svobodný zletilý (narozený 29. června 1873), manželský syn katolických a žijících rodičů Josefa Kacra podsedníka v Horních Bojanovicích, a Františky rozené Bernat,

Alžběta Jégrova v domě otcovském v Horních Bojanovicích bydlící svobodná zletilá (narozená 14. listopadu 1870), manželská dcera katolických rodičů Františka Jégra, a jeho zemřelé manželky Františky rozené Balšínek. Oddáni v zde v úterý dne 25. ledna 1898.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Jakub Groch záložník 25 praporu myslivců na trvalé dovolené v Horních Bojanovicích svobodný zletilý (narozený 31. července 1872), manželský syn katolických a žijících rodičů Michala Grocha chalupníka z Horních Bojanovic, a Kateřiny rozené Novotný z Polehradic,

Anežka Balšínková v domě svých rodičů v Horních Bojanovicích bydlící svobodná zletilá (narozená 20. ledna 1872), manželská dcera katolických a žijících rodičů Josefa Balšínka čtvrtláníka z Horních Bojanovic, a Anny rozené Roboš. Oddáni v zde v úterý dne 25. ledna 1898.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Jan Kopčík náhradní záložník 99 pěšího pluku na trvalé dovolené u svých rodičů v Horních Bojanovicích svobodný nezletilý (narozený 22. ledna 1874), manželský syn katolických a žijících rodičů Jana Kopčíka čtvrtláníka z Horních Bojanovic, a Terezie rozené Balšínek,

Juliána Matouškova u svých rodičů v Horních Bojanovicích bydlící svobodná nezletilá (narozená 11. února 1875), manželská dcera katolických a žijících rodičů Františka Matouška rolníka z Horních Bojanovic, a Kateřiny rozené Jadrný. Oddáni v zde v úterý dne 25. ledna 1898.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: František Morava náhradní záložník 99 pěšího pluku na trvalé dovolené v Horních Bojanovicích svobodný nezletilý (narozený 29. listopadu 1875), manželský syn katolických a žijících rodičů Josefa Moravy chalupníka z Horních Bojanovic, a Marianny rozené Kučera,

Johanna Prokšova obyvatelka v Horních Bojanovicích svobodná zletilá (narozená 29. října 1872), manželská dcera katolických rodičů zemřelého Josefa Prokše domkaře z Horních Bojanovic, a jeho manželky Johanny rozené Stránský. Oddáni v zde v úterý dne 1. února 1898.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Václav Šeda při domácím hospodářství a záložník 17 praporu myslivců na trvalé dovolené v Horních Bojanovicích svobodný zletilý (narozený 27. září 1871), manželský syn katolických rodičů Jana Šedy čtvrtláníka z Horních Bojanovic, a Kateřiny rozené Machač,

Ludmila Kunytova u svých rodičů v Horních Bojanovicích bydlící svobodná zletilá (narozená 7. února 1873), manželská dcera katolických rodičů Františka Kunyta čtvrtláníka z Horních Bojanovic, a Anny rozené Roboš. Oddáni v zde v pátek dne 4. února 1898.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Jan Frídl náhradní záložník 99 pěšího pluku na trvalé dovolené v Horních Bojanovicích svobodný zletilý (narozený 25. ledna 1873), manželský syn katolických a žijících rodičů Václava Frídla chalupníka v Horních Bojanovicích, a Anny rozené Bedřich,

Veronika Kacrova u svých rodičů v Horních Bojanovicích bydlící svobodná nezletilá (narozená 1. února 1877), manželská dcera katolických rodičů a žijících Josefa Kacra podsedníka z Horních Bojanovic, a Františky rozené Bernat. Oddáni v zde v neděli dne 24. dubna 1898.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: František Bernat obyvatel v Horních Bojanovicích a vdovec (narozený 3. listopadu 1856), syn zemřelého Matěje Bernata podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho žijící manželky Anny rozené Konečný z Horních Bojanovic,

Františka Jégrova obyvatelka v Horních Bojanovicích vdova po zemřelém 6. května 1884 Tomáši Jégrovi chalupníku z Horních Bojanovic, rozenou Hodes z Pavlovic. Oddáni v zde ve středu dne 22. června 1898.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Ambrož Brtevník záložník 99 pěšího pluku na trvalé dovolené a tesař v Horních Bojanovicích svobodný zletilý (narozený 30. listopadu 1872), syn katolických a žijících rodičů Karla Brtevníka chalupníka v Horních Bojanovic, a Anny (vdovy po zemřelém Janu Prokšu) rozené Minařík,

Anna Kopřivova bydlící v Horních Bojanovicích svobodná nezletilá (narozená 8. června 1875), manželská dcera katolických a žijících rodičů Jakuba Kopřivy obyvatele z Němčiček, a jeho manželky Roziny rozené Horáček. Oddáni v zde v úterý dne 28. června 1898.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Josef Homola podsedník v Horních Bojanovicích a vdovec (narozený 9. března 1855), manželský syn katolických a zemřelých rodičů Jarolíma Homoly podsedníka z Horních Bojanovic, a Juliány rozené Klecandr,

Františka Charvátova chalupnice v Horních Bojanovicích bydlící svobodná zletilá (vdova po dne 8. dubna 1896 zemřelém Antonínu Charvátovi chalupníku zde), manželská dcera katolických rodičů Františka Chalupy chalupníku z Polehradic, a jeho zemřelé manželky Marie rozené Pohl. Oddáni v zde v úterý dne 23. srpna 1898.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Štěpán Čech při domácím hospodářství v Horních Bojanovicích záložník pěšího pluku na trvalé dovolené svobodný zletilý (narozený 19. prosince 1871), manželský syn katolických rodičů zemřelého Františka Čecha čtvrtníka z Horních Bojanovic, a jeho žijící manželky Petronily rozené Bakalík,

Anna Šedova podsednice v Horních Bojanovicích (vdova po dne 29. května 1898 zemřelém Josefu Šedovi podsedníku zde), manželská dcera žijících katolických rodičů Františka Kunyta čtvrtníka z Horních Bojanovic, a Anny rozené Roboš. Oddáni v zde v úterý dne 6. září 1898.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Cyril Pleskač zednický pomocník v Horních Bojanovicích svobodný zletilý (narozený 5. prosince 1871), manželský syn katolických a žijících rodičů Cyrila Pleskače chalupníka z Horních Bojanovic, a Kláry rozené Loch,

Rosina Dočkalova u svých rodičů v Horních Bojanovicích svobodná nezletilá (narozená 8. března 1877), manželská dcera katolických a žijících rodičů Ignáce Dočkala chalupníka z Horních Bojanovic, a Františky rozené Prokeš. Oddáni v zde v úterý dne 25. října 1898.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: Tomáš Fanta vdovec a chalupník v Horních Bojanovicích svobodný zletilý (narozený 5. prosince 1844), manželský syn katolických a zemřelých rodičů Baltazara Fanty chalupníka z Brumovic, a Marianny rozené Tesařík,

Františka Kocmánkova v Horních Bojanovicích bydlící (narozená 11. prosince 1856), manželská dcera katolických a zemřelých rodičů Františka Kocmánka chalupníka z Nikolčic, a Marianny rozené Los. Oddáni v zde v pondělí dne 31. října 1898.

Ve stav svátosti manželství vstoupiti míní: František Roboš v Horních Bojanovicích bydlící svobodný zletilý (narozený 18. září 1872), manželský syn katolických a žijících rodičů Augustýna Roboše chalupníka z Horních Bojanovic, a Marianny rozené Kér,

Apolonie Jedličkova u svých rodičů v Horních Bojanovicích bydlící svobodná zletilá (narozená 3. února 1873), manželská dcera katolických a žijících rodičů Františka Jedličky chalupníka z Horních Bojanovic, a Anny rozené Weingert. Oddáni v zde v úterý dne 15. listopadu 1898.

Ohlášky snoubenců za rok 1899:

Ve stav svatého manželství vstoupiti míní: 

František Kacr při domácím hospodářství v Horních Bojanovicích a záložník 99. pěšího pluku na trvalé dovolené svobodný zletilý (narozený 2. října 1874), a manželský syn katolických rodičů Vincence Kacra podsedníka z Horních Bojanovic, a jeho zemřelé manželky Marianny rozené Rindr, míní sobě za manželku vzíti: 

Dorotu Strakovu v Horních Bojanovicích bydlící svobodnou zletilou (narozenou 5. února 1873), a manželskou dceru katolických a zemřelých rodičů Jakuba Straky podsedníka v Horních Bojanovicích, a jeho manželky Marianny rozené Jégr. Oba snoubenci jsou náboženství katolického. 

Ohlašují se dnes v neděli 29. ledna 1899 poprvé. A oddáni zde, v úterý dne 7. února 1899.

Ve stav svatého manželství vstoupiti míní: 

Heřman Otýpka při domácím hospodářství v Horních Bojanovicích a záložník náhradní 99. pěšího pluku na trvalé dovolené svobodný nezletilý (narozený 22. listopadu 1875), a manželský syn katolických rodičů zemřelého Heřmana Otýpky půlláníka z Horních Bojanovic, a jeho žijící manželky Kateřiny rozené Šlancar, míní sobě za manželku vzíti: 

Annu Kopčíkovu bydlící u rodičů v Horních Bojanovicích svobodnou nezletilou (narozenou 28. července 1879), a manželskou dceru katolických a žijících rodičů Jana Kopčíka čtvrtláníka z Horních Bojanovic, a jeho manželky Terezie rozené Balšínek. Oba snoubenci jsou náboženství katolického.

Ohlašují se dnes v neděli 29. ledna 1899 poprvé. A oddáni zde, v úterý dne 7. února 1899.

Ve stav svatého manželství vstoupiti míní: 

Bartoloměj Vejvančický při domácím hospodářství v Horních Bojanovicích a záložník 99. pěšího pluku na trvalé dovolené svobodný zletilý (narozený 14. září 1872) a manželský syn katolických a žijících rodičů Josefa Vejvančického čtvrtláníka z Horních Bojanovic, a jeho žijící manželky Marianny rozené Otýpka, míní sobě za manželku vzíti: 

Petronilu Bernatovou v Horních Bojanovicích bydlící svobodnou nezletilou (narozenou 29. července 1876), a manželskou dceru katolických rodičů zemřelého Matěje Bernata čtvrtláníka z Horních Bojanovic, a jeho žijící manželky Anny rozené Konečný. Oba snoubenci jsou náboženství katolického.

Ohlašují se dnes v neděli 29. ledna 1899 poprvé. A oddáni zde, ve středu dne 8. února 1899.

Ve stav svatého manželství vstoupiti míní: 

Augustin Strouhal obyvatel v Horních Bojanovicích, manželský syn Petra Strouhala domkaře v Němčicích, svobodný zletilý (narozený 12. srpna 1873), a jeho manželky Josefy rozené Koutný, míní sobě za manželku vzíti: 

Mariannu Hrabcovou obyvatelku v Horních Bojanovicích, vdovu po dne 27. června 1891 zemřelém Josefu Hrabcovi domkaři v Horních Bojanovicích, manželskou dceru katolických rodičů, zemřelého Josefa Sojky domkaře z Rudy, a jeho žijící manželky Marianny rozené Žák. Oba jsou náboženství katolického. 

Ohlašují se dnes 2. února 1899 poprvé, a v neděli dne 5. února podruhé. Oddáni zde, v úterý dne 14. února 1899.

Ve stav svatého manželství vstoupiti míní: 

Augustin Michna obyvatel z Bořetic domobranec u 14. batallionu svobodný zletilý (narozený 29. srpna 1870), a manželský syn zemřelého Tomáše Michny čtvrtláníka z Bořetic, a jeho manželky Kateřiny narozené Martin Frolich

a Maria Katerova pomocnice v domě otcovském svobodná zletilá (narozená 29. října 1873), a manželská dcera zemřelého Tomáše Katzera chalupníka z Bojanovic, a jeho žijící manželky Antonie rozené Martin Roboš.  

Ohlašují se dnes v neděli 9. dubna 1899 poprvé. A oddáni zde, ve středu dne 26. dubna 1899.

Ve stav svatého manželství vstoupiti míní: 

Josef Vozka dělník a domobranec u 14. batalionu z Horních Bojanovic, z čísla 118 svobodný zletilý (narozený 19. května 1868)  a manželský syn posud žijících katolických rodičů Josefa Vozky obuvnickýho pomocníka z Bojanovic  a jeho manželky Mariany rozené Vavřín Kehr,

a Františka Nekvapilova pomocnice v domě otcovském číslo 148 svobodná zletilá (narozená 8. března 1878), a manželská dcera posud žijících katolických rodičů Prokopa Nekvapila chalupníka z Bojanovic, a jeho manželky Františky rozené Jiří Kehr. 

Ohlašují se dnes 16. dubna 1899 poprvé. A oddáni zde, dne 3. května 1899.

František Straka dělník z Horních Bojanovic svobodný nezletilý (narozený 1. září 1875), a manželský syn posud žijících katolických rodičů Floriana Straky obuvnickýho pomocníka z Horních Bojanovic, a Anny rozené Machač

a Regina Rozinková pomocnice v domě otcovském svobodná nezletilá (narozená 6. září 1875), manželská dcera posud žijících katolických rodičů Františka Rozinky obyvatele z Horních Bojanovic, a Kateřiny.

Oddáni zde, dne 3. května 1899.

Ve stav svatého manželství vstoupiti míní: 

Martin Straka, zednický pomocník a záložník dragounského pluku číslo 6,  z Horních Bojanovic svobodný zletilý (narozený 5. listopadu 1874), manželský syn posud žijících katolických rodičů Františka Straky čtvrtláníka z Horních Bojanovic, - syna po Josefovi Strakovi půlláníkovi z Horních Bojanovic, a Juliany rozené Šeda - a Petronilly jeho manželky, manželské dcery Antonína Satory podsedníka z Horních Bojanovic, a Marie rozené Kopčík,

a Františka Kůnitová, pomocnice v domě otcovském svobodná zletilá (narozená 3. dubna 1875), a manželská dcera posud žijících katolických rodičů Tomáše Kůnita čtvrtníka z Horních Bojanovic, - syna Martina Kunita čtvrtníka zde, a Reginy rozené Prokeš -  a jeho manželky Kateřiny, manželské dcery Cyrilla Klecandra 1/2 láníka zde, a jeho manželky Veroniky rozené Roboš. 

Ohlašují se dnes 7. května 1899 poprvé. A oddáni zde, v pondělí dne 15. května 1899.

Ve stav svatého manželství vstoupiti míní: 

Matěj Straka zednický pomocník z Horních Bojanovic svobodný zletilý (narozený 11. února 1875), a manželský syn posud žijícího Františka Straky obyvatele z Horních Bojanovic - syna Františka Straky 1/2láníka zde, a Mariany rozené Šeda - a jeho zemřelé manželky Františky, manželské dcery Bernarda Sedláčka 1/4láníka zde, a Mariany rozené Pátek,

a Kateřina Rozinkova pomocnice v domě otcovském svobodná zletilá (narozená 23. dubna 1872), manželská dcera posud žijících katolických rodičů Josefa Rozinky podsedníka zde - syna zemřelého Vavřína Rozinky podsedníka zde, a zemřelé Kateřiny rozené Dočkal - a Františky, manželské dcery Ignáta Hostického podsedníka zde, a Barbory rozené Tomáš Čech.

Ohlašují se dnes v neděli 7. května 1899 poprvé. A oddáni zde, v pondělí dne 15. května 1899.

Ve stav svatého manželství vstoupiti míní: 

František Straka 1/4 láník z Horních Bojanovic svobodný nezletilý (narozený 30. září 1876), a manželský syn zemřelého Martina Straky 1/4láníka z Horních Bojanovic, syna Matěje Straky 1/4láníka zde, a Juliany rozené Antonín Hecnig - a jeho posud žijící manželky Mariany, manželské dcery Františka Straky, a Mariany rozené Josef Šeda,

a Cecilie Jaegrová pomocnice v domě otcovském svobodná nezletilá (narozená 11. listopadu 1876), manželská dcera posud žijících katolických rodičů Františka Jaegra 1/4níka z Horních Bojanovic - syna Tomáše Jagra chalupníka zde, a Anny rozené Novák - a jeho manželky Mariany rozené Jakub Omasta.

Ohlašují se dnes 21. května 1899 poprvé. A oddáni zde, v pondělí dne 15. května 1899.

Ve stav svatého manželství vstoupiti míní: 

Ignác Dočkal topič z Horních Bojanovic a záložník u 90. pěšího pluku svobodný zletilý (narozený 28. března 1875), a manželský syn posud žijících katolických rodičů Ignáce Dočkala chalupníka zde - syna zemřelého Václava Dočkala 1/4níka zde, a jeho manželky Ludmily rozené Balšínek - a jeho manželky Františky, manželské dcery Jakuba Prokše 1/4níka zde, a Mariany rozené Pleskač.

s Pavlínou Bernartovou, pomocnice v domě otcovském svobodná zletilá (narozená 6. června 1874). manželskou dcerou zemřelého Františka Bernarta 1/4níka zde - syna Františka Bernarta, 1/4níka zde, a Mariany jeho manželky rozené Klecandr - a jeho posud žijící manželky Mariany, manželské dcery Antonína Rozinky 1/4níka zde.

Ohlašují se dnes 22. května 1899 poprvé. A oddáni zde, v pondělí dne 15. května 1899.

Ve stav svatého manželství vstoupiti míní: 

Václav Straka rolník z Horních Bojanovic svobodný zletilý (narozený 31. srpna 1874), manželský syn zemřelého Martina Straky obyvatele z Horních Bojanovic - syn Matěje Straky 1/4níka zde, a jeho manželky Filiony rozené Antonín Honig - a jeho posud žijící manželky Mariony, manželské dcery Františka Straky 1/2 láníka zde, a Mariony jeho manželky rozené Josef Šeda.

a Františka Bernartová pomocnice v domě otcovském svobodná zletilá (narozená 24. března 1869), manželská dcera zemřelého Františka Bernarta 1/4níka zde - syna Františka Bernarta 1/4níka zde, a Mariany jeho manželky rozené Klecandr - a jeho posud žijící manželky Mariony, manželské dcery Antonína Rozinky 1/4níka zde, a Mariany rozené Čech.

Ohlašují se dnes 28. května 1899 poprvé. A oddáni zde, v pondělí dne 15. května 1899.

Ve stav svatého manželství vstoupiti míní: 

Karel Friedl dělník a domobranec z Horních Bojanovic z čísla 15 svobodný zletilý (narozený 30. prosince 1874), a manželský syn posud žijících katolických rodičů Tomáše Friedla podsedníka z Horních Bojanovic - syna Josefa Friedla posedníka zde, a Barbory jeho manželky rozené Prokeš - a Marie, manželské dcery Radusa Smetany 1/4níka z Bojanovic, a Juliany rozené Smetana.

Methodie Kacerova pomocnice v domě otcovském svobodná zletilá (narozená 4. července 1871), manželská dcera posud žijících katolických rodičů Filipa Kacera posedníka z Horních Bojanovic čísla 144 - syna Jana Kacera posedníka z Horních Bojanovic, a Evy rozené Jager -  a Cecilie, manželské dcery Jakoba Moravy podruha z Horních Bojanovic, a Cecílie rozené Slatinský.

Antonín Prchal kovář toho času bytem zde v čísle 14 svobodný plnoletý, manželský syn katolických posud žijících rodičů Jakuba Prchala 1/2láníka ve Velkých Němčicích, a Juliány rozené Neubauer z Nové Vsi u Velkých Němčic

a Anna Grochova svobodná nádenice v Horních Bojanovicích, dcera posud žijících rodičů Michala Grocha nádeníka v Horních Bojanovicích, a Kateřiny rozené Novotné z Polehradic.

13. srpna 1899.

František Roboš chalupník z Horních Bojanovicích vdovec, manželský syn katolických a posud žijících rodičů Augustina Roboše chalupníka v Horních Bojanovicíc a Marie rozené Kérovy,

a Krescencie Rindrova svobodná nádenice bytem u svých rodičů v Horních Bojanovicích plnoletá, manželská dcera posud žijících Karla Rindra podsedníka v Horních Bojanovicíc a Roziny Rozínkovy.

5. listopadu 1899.

Antonín Žák zedník bytem u svých rodičů v Horních Bojanovicích vysloužilý vojín 17. praporu polních myslivců svobodný neplnoletý, manželský syn katolických a posud žijících rodičů Ignáta Žáka podsedníka v Horních Bojanovicích, a Marie rozené Zelinkovy z Brumovic

a Petronilla Pleskač u svých rodičů v Horních Bojanovicích svobodná plnoletá, manželská dcera katolických a posud žijících rodičů Jana Pleskače podsedníka v Horních Bojanovicích, a Františky rozené Skrývalovy z Polehradic.

14. ledna 1900.

Lev Alois Kutálek hospodářský úředník bytem v otcovské domě v Horních Bojanovicích svobodný plnoletý, dosud žijícího Josefa Kutálka hostinského, a zemřelé Anny rozené Svobodové, narozený (15. srpna 1875)

a Božena Kurdíkova u svých rodičů (narozená 10. prosince 1881) ve Velkých Pavlovicích, manželská dcera Václava Kurdíka, a Františky rozené Štefkovy. Ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

28. ledna 1900.

Metoděj Straka u svých rodičů v Horních Bojanovicích náhradní záložník zemské obrany, manželský syn Františka Straky 1/4níka v Horních Bojanovicích, a Františky rozené Sedláčkové z Horních Bojanovic

a Františky Smetanové nádenice v Horních Bojanovicích manželská dcera Jakuba Smetany chalupníka v Horních Bojanovicích, a Marie rozené Kérovy z Horních Bojanovic. Oba neplnoletí.

4. února 1900.

Václav Jednička pomocník při domácím hospodářství v Horních Bojanovicích, manželský syn Františka Jedličky, chalupníka v Horních Bojanovicích, a Anny Weingertovy

a Marie Prokešová u své matky v Horních Bojanovicích, manželská dcera Františka Prokeše domkaře v Horních Bojanovicích, a Kateřiny rozené Bedřichovy z Horních Bojanovic. Ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

4. února 1900.

František Jégr nádeník v panském dvoře v Horních Bojanovicích, manželský syn Jana Jégra obecního sluhy v Horních Bojanovicích, a Kateřiny rozené Vyhňákové z Vrbice

a Ludmila Fautová bytem u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Tomáše Fauty chalupníka v Horních Bojanovicích, a Marie rozené Střížové z Horních Bojanovic. Ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

29. dubna 1900.

Josef Stehlík rolnický syn u svých rodičů v Polehradicích, manželský syn Jana Stehlíka, 1/4láníka v Polehradicích, a Pavlíny rozené Otýpkové z Polehradic

a Marie Otýpková u své matky v Horních Bojanovicích, manželská dcera Heřmana Otýpky 1/2láníka v v Horních Bojanovicích, a Kateřiny rozené Šlancarové (nyní provdané Posoldové, ovdovělé Otýpkové). Ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

František Holacký nádeník ve dvoře v Horních Bojanovicích záložník c. a k. pěšího pluku číslo 99 ve Znojmě, manželský syn Františka Holackého domkaře v Horních Bojanovicích, a Kristiny rozené Moravové z Bošovic.

Lidmila Peškova u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Františka Pešky nádeníka v Horních Bojanovicích, a Roziny rozené Pleskač.

24. dubna 1900.

Karel Pleskač tesař v Brně toho času u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželský syn Jana Pleskače tesaře a podsedníka v Horních Bojanovicích, a Františky rozené Skrýval z Polehradic

a Marie Straková u svého bratra v Horních Bojanovicích, manželská dcera Jakub Straky podsedníka v Horních Bojanovicích, a Marie rozené Jégrovy. Ženich plnoletý a nevěsta neplnoletá.

6. května 1900.

Jan Němeček dělník v Horních Bojanovicích doplňovací záložník 14 pluku zemské obrany v Brně, manželský syn Martina Němečka tesaře a domkaře v Divácích, a Anny rozené Klomeš z Divák

a Veronika Vlčková u své matky v Horních Bojanovicích, manželská dcera Václava Vlčka bednáře v Brumovicích, a Františky rozené Petrášové z Morkůvek. Ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

13. května 1900

František Straka pomocník při domácím hospodářství 1/4láník z čísla 18 v Horních Bojanovicích, manželský syn Františka Straky 1/4láníka v Horních Bojanovicích, a Petronilly rozené Sátorové

a Marie Kuklová svobodná rolnice bytem u svého dědečka v Horních Bojanovicích, manželská dcera Vincence Kukly podsedníka v Horních Bojanovicích, a Marie rozené Šlancarové, Oba neplnoletí.

13. května 1900.

Ezechiel Balšínek v otcovském domě v Horních Bojanovicích, manželský syn Václava Balšínka rolníka v Horních Bojanovicích, a Juliány, rozené Bedřichové

a Marie Matoušková v otcovském domě v Horních Bojanovicích, manželská dcera Františka Matouška podsedníka v Horních Bojanovicích, a Kateřiny rozené Jadrné. Oba neplnoletí.

10. června 1900.

František Roboš chalupník v Horních Bojanovicích vdovec manželský syn katolických a posud žijících rodičů Augusta Roboše nádeníka v Horních Bojanovicích, a Marie rozené Klérovy

a Krescencie Rindrová svobodná nádenice bytem u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera katolických a posud žijících rodičů Karla Rindra podsedníka v Horních Bojanovicích, a Roziny rozené Rozinkovy. Oba plnoletí.

17. června 1900.

Jan Kuba tesař v Brně toho času bytem u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželský syn Františka Kuby krejčího v Horních Bojanovicích, a Barbory rozené Šíblovy.

a Františka Prokšova u své matky v Horních Bojanovicích, manželská dcera Františka Prokeše podsedníka v Horních Bojanovicích, a Františky rozené Čechové. Ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá. 

22. července 1900

Petr Krejčiřík v otcovském době v Horních Bojanovicích desátník c. a k. 99. pěšího pluku ve Znojmě na trvalé dovolené, manželský syn Josefa Krejčiříka 1/2láníka v Horních Bojanovicích, a Terezie rozené Saláškové z Němčiček

a Rozina Kunytova u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Františka Kunyta 1/4láníka v Horních Bojanovicích, a Anny rozené Kunyta. Ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

7. října 1900.

Petr Otýpka chalupník v Polehradicích vdovec, manželský syn Františka Otýpky chalupníka v Polehradicích, a Anny rozené Tihlářové z Polehradic

a Barbora Pleskačova u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Cyrilla Pleskače domkaře v Horních Bojanovicích, a Kláry rozené Lochovy z Kurdějova (27. března 1879) neplnoletá.

28. října 1900.

Cyrill Prokeš zednický pomocník v Brně bytem u své matky v Horních Bojanovicích záložník 99. pěšího pluku, manželský syn Františka Prokše chalupníka v Horních Bojanovicích, a Kateřiny rozené Bedřichovy

a Filoména Balšínková u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Václava Balšínka podsedníka v Horních Bojanovicích, a Juliány rozené Bedřichovy. Ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá. Jsou spolu spřízněni: bratranec a sestřenice. 

1.ledna 1901

Florián Čech u své matky v Horních Bojanovicích, manželský syn Františka Čecha 1/4láníka v Horních Bojanovicích, a Petronilly rozené Bakalík

a Františka Rozínková u rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Josefa Topinky podsedníka v Horních Bojanovicích, a Františky rozené Hoštické. Ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

20. ledna 1901.

Jan Kilinger nádeník v Divácích, manželský syn Pavla Kilingera chalupníka v Divácích, a Františky rozené Sedláčkové z Divák

a Ludmila Vejvančická u svého otce v Horních Bojanovicích, manželská dcera Jana Vejvančického dělníka v Horních Bojanovicích, a Ludmily rozené Balšínkovy. Ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

27. ledna 1901

Jan Kuba vdovec 1/4láník v Horních Bojanovicích, manželský syn Josefa Kuby podsedníka v Horních Bojanovicích, a Barbory rozené Klecandrovy

a Majdalena Vejvančická u svých rodičů v Horních Bojanovicích,, manželská dcera Vincence Vejvančického chalupníka v Horních Bojanovicích, a Žofie rozené Benešovy. Ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá a svobodná.

2. února 1901.

Josef Balšínek u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželský syn Josefa Balšínka 1/4níka v Horních Bojanovicích, a Marie rozené Robošovy

a Apolonie Vejvančická u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Josefa Vejvančického 1/4níka v Horních Bojanovicích, a Marie rozené Otýpkovy. Oba svobodní, neplnoletí.

2. února 1901

Jan Homola u své matky v Horních Bojanovicích, manželský syn Josefa Homoly podsedníka v Horních Bojanovicích, a APolonie rozené Hiclovy z Pavlovic

a Marie Straková u své matky v Horních Bojanovicích, manželská dcera Martina Straky podsedníka v Horních Bojanovicích, a Marie rozené Strakovy. Oba svobodní, neplnoletí.

2. února 1901

Martin Najgebaur kočí u pana statkáře zde bytem u své matky v Horních Bojanovicích doplňovací záložník c.k. zemského pěšího pluku číslo 14 v Brně, manželský syn Františka Najgebaura podsedníka v Horních Bojanovicích, a Marie rozené Pleskačovy z Horních Bojanovic

a Adolfina Balcarová u svého otce v Horních Bojanovicích, manželská dcera Františka Balcara márodního učitele na pensi v Horních Bojanovicích, a Františky rozené Heislerovy z Čech. Oba svobodní, ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

14. dubna 1901.

Ezechiel Balšínek v otcovském domě v Horních Bojanovicích vdovec, manželský syn Václava Balšínka 1/2 láníka v Horních Bojanovicích číslo 98, a Juliány rozené Bedřichovy

a Marie Prokešová u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Vojtěcha Prokše stolaře a domkaře v Horních Bojanovicích, a Josefy rozené Sýkarovy z Nykolčič. Nevěsta svobodná a neplnoletá.

14. dubna 1901.

Antonín Vejvančický krejší bytem u své sestry v Horních Bojanovicích záložník 99. pěšího pluku ve Znojmě, manželský syn Jana Vejvančického nádeníka v Horních Bojanovicích, a Ludmily rozené Balšínkovy z Horních Bojanovic

a Anna Jégrová u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Jana Jégra chalupníka v Horních Bojanovicích, a Kateřiny rozené Vyhňákovy z Vrbice. Ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

16. června 1901.

Vincenc Gála hostinský a řezník v Horních Bojanovicích, manželský syn katolických a posud žijících rodičů Petra Gály rolníka v Telnici, a Teresie rozené Chudáčkovy (narozený 10.4.1867)

a Marie Šilerova v otcovském domě v Přísnoticích, manželskádcera katolických a žijících rodičů Antonína Šilera rolníka v Přísnoticích, a Marie rozené Jatelovy (narozená 4. dubna 1878). Ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

František Balcar učitel na pensi v Nové Vsi u Břeclavi vdovec, manželský syn katolických zemřelých rodičů Aloise Balcara rolníka v Plotistích u Králové Hradce v Čechách, a Marie rozené Panenkovy

a Kateřina Hiléřová chalupnice v Nové Vsi, vdova po zemřelém Michalu Hiléřovy služebníku při dráze v Nové Vsi, dcera katolických zemřelých rodičů Josefa Polacha chalupníka v Nové Vsi, a Kateřiny rozené Valové.

15. srpna 1901. Oddáni v Nové Vsi u Břeclavy.

Tomáš Dočkal obuvnický pomocník v Brně na Nové ulici číslo 95, manželský syn katolických žijících rodičů Ignáta Dočkala chalupníka a cestáře v Horních Bojanovicích, a Františky rozené Prokešové (marozený 10. prosince 1872)

a Aloisie Němčíková služka v Brně na Nové ulici číslo 25, manželská dcera katolických žijících rodičů Karla Němčíka obuvníka v Horních Bojanovicích, a Cecílie rozené Pospíšilové (narozené 4. srpna 1878). Oba plnoletí.

27. 10. 1901. Oddáni v Brně.

Tomáš Kňůr podsedník a hudebník v Brumovicích, manželský syn Tomáše Kňůra podsedníka v Brumovicích, a Anny rozené Šlampovy (narozený 1. ledna 1876)

a Eva Machačová, manželská dcera Matěje Machače 1/4láníka v Horních Bojanovicích, a Mariány rozené Čermákovy (narozená 24. prosince 1879). Ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

6. ledna 1902

Petr Prégrt nádeník bytem u svých rodičů v Horních Bojanovicích, syn Františka Prégrta domkaře v Horních Bojanovicích, a Roziny rozené Waissovy

a Marie Rinderová u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Karla Rindra podsedníka v Horních Bojanovicích, a Roziny rozené Rozinkovy. Ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

5. ledna 1902

Václav Prokeš u svých rodičů v Horních Bojanovicích záložní vojín 17. praporu polních myslivců, manželský syn Václava Prokeše chalupníka v Horních Bojanovicích, a Mariány rozené Lopatovy

a Maria Klérová u své tetičky v Horních Bojanovicích, manželská dcera Jakoba Kléra chalupníka v Horních Bojanovicích, a Antonie rozené Weugertovy. Ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

6. ledna 1902.

Cyrill Prokeš podsedník v Horních Bojanovicích náhradní záložník 24. pluku zemské obrany ve Vídni, manželský syn Antonína Prokše podsedníka v Horních Bojanovicích, a Antonie rozené Kunytovy

A Františka Balšínková u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Josefa Balšínka 1/4níka v Horních Bojanovicích, a Marie rozené Robošovy. Ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá. 

6. ledna 1902.

Josef Bedřich dělník v Hustopeči bytem v Horních Bojanovicích doplňovací záložník 99. pluku ve Znojmě, manželský syn Matěje Bedřicha chalupníka v Horních Bojanovicích, a Barbory rozené Ocáskovy

a Marie Šťastná chalupnice v Horních Bojanovicích, dcera Anny Šťastné svobodné služky. Oba neplnoletí.

20. dubna 1902.

Bernard Bedřich u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželský syn Matěje Bedřicha chalupníka v Horních Bojanovicích, a Barbory rozené Ocáskovy

a Juliána Smetanová u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Jakoba Smetany domkaře v Horních Bojanovicích, a Marie rozené Klérovy. Ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

20. dubna 1902.

Václav Langaš kočí u pana statkáře zde, manželský syn Josefa Langáše domakře v Bořeticích, a Magdaleny rozené Frolichovy (narozený 22. září 1879)

a Marie Holacká u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Františka Holackého chalupníka v Horních Bojanovicích, a Kristiny rozené Moravovy (narozená 26. července 1878).

Oba neplnoletí.

27. dubna 1902.

Vincenc Brychta kovářský pomocník v Hustopečích bytem v Horních Bojanovicích čísle 45 dělostřelec v záloze pluku číslo 6 ve Vídni, manželský syn Josefa Brychta mlynáře ve Šlapanově u Německého Brodu v Čechách, a Františky rozené Bastlovy z Olešné na Moravě

a Kateřina Vejvančická u svých rodičů v Horních Bojanovicích,manželská dcera Vincence Vejvančického podsedníka v Horních Bojanovicích, a Žofie rozené Benešovy z Horních Bojanovic. Ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

20. července 1902.

Josef Langáš vdovec domkař v Bořeticích záložník 15. pluku dragounů v Hodoníně, manželský syn Josefa Langáše domkaře v Bořeticích, a Magdaleny rozené Frolichovy (narozený 11. srpna 1875)

a Viktorie Holacká u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Františka Holackého domkaře v Horních Bojanovicích a Kristiny rozené Moravovy (narozená 5. října 1881).

17. srpna 1902.

Josef Prokeš v otcovském domě v Horních Bojanovicích číslo 34, manželský neplnoletý syn katolických rodičů zemřelého Antonína Prokše domkaře v Horních Bojanovicích a žijící Vincencie rozené Kubovy (narozený 1. června 1879)

a Marie Laudaufová u svých rodičů ve Velkých Pavlovicích číslo 208, manželská neplnoletá dcera katolických žijících rodičů Šimona Laudaufa kováře ve Velkých Pavlovicích, a Kateřiny rozené Dudek (narozená 29. března 1881)

2. listopadu 1902

Josef Čermák 1/4láník v Horních Bojanovicích záložník 6. pluku dragounů ve Welsu v Horním Rakousku, manželský plnoletý syn zemřelého Karla Čermáka 1/4láníka v Horních Bojanovicích, a zemřelé Rosálie rozené Otýpkovy v Horních Bojanovicích

a Apolonie Šedová u své matky v Horních Bojanovicích, manželská plnoletá dcera zemřelého Jana Šedy 1/4níka v Horních Bojanovicích, a žijící Kateřiny rozené Machačovy. Oba plnoletí.

2. listopadu 1902

Matěj Machač v otcovském domě v Horních Bojanovicích číslo 142 svobodný plnoletý, manželský syn žijících a katolických rodičů Matěje Machače 1/4níka v Horních Bojanovicích, a Mariány rozené Čermákovy (narozený 14. února 1875)

A Františka Šťavíková v otcovském domě v Kobylí číslo 125, svobodná plnoletá dcera žijících a katolických rodičů Tomáše Šťavíka 1/4láníka v Kobylí, a Františky rozené Vydydalové (narozená 27. září 1872)

9. listopadu 1902

František Čech kovář bytem v Horních Bojanovicích číslo 27, svobodný plnoletý syn Tomáše Čecha 1/4láníka v Horních Bojanovicích, a Marie rozené Krejčiříkové (narozený 8. června 1875)

A Kateřina Polínková u svých rodičů v Rakvicích čísle 384, manželská svobodná a plnoletá dcera Cyrilla Polínka domkaře v Rakvicích, a Veroniky rozené Němičkovy (narozená 11. května 1878).

9. listopadu 1902.

František Balšínek u svých rodičů v Horních Bojanovicích náhradní záložník pluku číslo 99 ve Znojmě, manželský syn Floriána Balšínka 1/4láníka v Horních Bojanovicích, a Marie Strakovy

a Marie Šedova u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Václava Šedy 1/4láníka v Horních Bojanovicích, a Juliány rozené Jordánkovy. Ženich plnoletý, manželka neplnoletá.

9. listopadu 1902.

Martin Pinkava u svých rodičů v Horních Bojanovicích, záložník pluku číslo 99 ve Znojmě, manželský syn Josefa Pinkavy chalupníka v Horních Bojanovicích, a Františky rozené Šiblovy

a Anna Kacrová us vých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Vincence Kacra podsedníka v Horních Bojanovicích, a Mariány rozené Rindrovy. Oba svobodní, plnoletí.

V neděli 4. ledna 1903.

František Kuba, u svých rodičů v Polehradicích náhradní záložník pluku číslo 99 ve Znojmě svobodný manželský neplnoletý syn katolických a živých rodičů, Matěje Kuby 1/4níka v Polehradicích, a Marie rozené Křižákovy (narozen 2. dubna 1880)

a Marie Čechová u své matky v Horních Bojanovicích číslo 75 svobodná manželská neplnoletá dcera katolických rodičů, zemřelého Františka Čecha 1/4níka v Horních Bojanovicích, a žijící Petronilly rozené Bakalíkový (narozená 2. března 1879).

V neděli 11. ledna 1903.

Josef Charvát u svých rodičů v Horních Bojanovicích náhradní záložník c.a k. Zdravotního oddělení číslo 1 ve Vídni, manželský syn Vincence Charváta chalupníka v Horních Bojanovicích, a Marie rozené Prokšovy

a Marie Prokešova u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Josefa Prokeše 1/4láníka v Horních Bojanovicích, a Terezie rozené Balšínkovy. Oba svobodní, neplnoletí.

V neděli 11. ledna 1903.

František Falda rolník v Horních Bojanovicích číslo 84 vdovec, manželský syn katolických a již zemřelých rodičů Matěje Faldy domkaře ve Štarvičkách, a Veroniky z rodu Matěje Vocáska z Horních Bojanovic (narozen 29. září 1849)

A Františka Vyhňáková domkaře v Bořeticích číslo 5 (vdova po zemřelém Karlu Výhňákovy domkaři v Bořeticích zemřelém 20. srpna 1902), manželská dcera katolických rodičů již zemřelého Petra Hasíka rolníka v Bořeticích, a dosud žijící Marie z rodu Vavřince Šťavíka (narozená 22. února 1876).

V neděli 8. února 1903.

Pavel Šlancar čeledín v Horních Bojanovicích v čísle 96, manželský syn Martina Šlancara podsedníka v Horních Bojanovicích, a Marie rozené Frídlové

a Marie Vojková u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Josefa Vojky chalupníka v Horních Bojanovicích, a Marie rozené Kérovy. Oba svobodní, ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

V neděli 19. dubna 1903.

Antonín Čermák u svých rodičů v Horních Bojanovicích záložník pluku číslo 99 ve Znojmě, manželský syn Vavřína Čermáka 1/4níka v Horních Bojanovicích, a Františky rozené Jégrovy

a Marie Hoštická u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Josefa Hoštického podsedníka v Horních Bojanovicích, a Vincencie rozené Machačovy. Oba svobodní, ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

V neděli 26. dubna 1903.

František Čech kovář bytem v Horních Bojanovicích záložník dělostřeleckého pluku číslo 6 ve Vídni, manželský svobodný plnoletý syn Tomáše Čecha 1/4láníka v Horních Bojanovicích, a Marie rozené Krejčiříkové (narozená 8. června 1875).

a Kateřina Polínková bytem zde v Horních Bojanovicích, manželská svobodná a plnoletá dcera Cyrilla Polínka domkaře v Rakvicích, a Veroniky rozené Něničkovy (narozená 11. května 1878). 

V neděli 10. května 1903

Jan Fibich dělník v Hustopeči bytem v čísle 100 zde zeměbranec pluku číslo 24 ve Vídni, manželský syn Františka Fibicha panského zahradníka v Divácích, a Františky rozené Kocmánkovy

a Vincencie Balšínková u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Bernarda Balšínka podsedníka v Horních Bojanovicích, a Antonie rozené Hoštická. Oba svobodní, ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

V neděli 9. srpna 1903.

Tomáš Čech nádeník v Horních Bojanovicích záložník 99 pěšího pluku ve Znojmě, syn katolických žijících rodičů Jana Čecha nádeníka v Horních Bojanovicích čísle 177, a Františky rozené Machačovy (narozený 31. ledna 1878)

a Františka Skrejvalová nádenice v Polehradicích, svobodná plnoletá manželská dcera katolických rodičů žijícího Jana Skrejvala nádeníka v Polehradicích, a Veroniky rozené Skoumalové.

9. srpna 1903.

Tomáš Straka u svých rodičů v Horních Bojanovicích záložník pěšího pluku číslo 99 ve Znojmě, manželský syn Josefa Straky 1/4láníka v Horních Bojanovicích, a Františky rozené Kunytovy

a Anna Kadlecová, manželská dcera Václava Kadlece podsedníka v Horních Bojanovicích, a Apolonie rozené Sedláčkovy. Ohlašují se dnes: po první, po druhé a po třetí po dispensi 22. listopadu 1903.

Vavřín Lenharek vdovec a domkař v Horních Bojanovicích čísle 104, manželský syn zemřelých katolických rodičů Antonína Lenharka domkaře v Uhřicích u Žarošic, a Alžběty rozené Mlčákovy (narozený 12. srpna 1835)

a Veronika Sadílek vdova po zemřelém Václavu Sadílkovi domkaři v Němčičkách, manželská dcera zemřelého Jana Kostky domkaře z Bilnice u Uherského Brodu, a Veroniky rozené Marlmelové.

V neděli 17. ledna 1904.

Karel Nehyba mistr krejčovský v Horních Bojanovicích číslo 22 záložník 8. pěšího pluku arcivévody Karla Štěpána v Brně, manželský syn Josefa Nehyby výměnkáře v Jestřabí u Deblína, a Františky rozené Mičánkovy (narozen 10. září 1876)

Františka Stehlíková u své matky v Polehradicích, manželská dcera zemřelého Blažeje Stehlíka rolníka v Polehradicích, a Marie rozené Kiliánové. Oba svobodní, plnoletí.

29. května 1904

František Korcián u svých rodičů v Horních Bojanovicích záložník 99. pěšího pluku ve Znojmě, manželský syn Jana Korciána podsedníka v Horních Bojanovicích, a Brigity rozené Robošové

Františka Konečná u svých rodičů v Horních Bojanovicích, manželská dcera Leopolda Konečnýho 1/4láníka v Horních Bojanovicích, a Anny rozené Čermákovy. Oba svobodní, ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

2. června 1904.

Martin Balšínek nádeník ve dvoře v Horních Bojanovicích, manželský syn Martina Balšínka podruha v Horních Bojanovicích, a Františky rozené Rozinkovy

Kateřina Robošová nádenice tovární v Hustopeči bytem u své matky v Horních Bojanovicích, manželská dcera Ignáta Roboše chalupníka v Horních Bojanovicích, a Barbory rozené Kubovy. Oba svobodní, ženich plnoletý, nevěsta neplnoletá.

V neděli 18. září 1904.

Obrázky

Ilustrační foto

Ilustrační foto